ติดต่อเรา JIB COMPUTER GROUP

สาขาแบ่งตามภูมิภาค

รูปสาขา

Alienware Siam Discovery

ห้องเลขที่ 207 ชั้น 2 เลขที่ 989 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ ถ.พระราม 1 แขวงปุทมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
-
-
062-875-5928

10.00 - 22.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

INSIDE IT CARE (เซียร์ รังสิต)

เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้อง GB153 ชั้น G ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
02-992-7201
02-992-7202
081-422-3403

10.00น. - 20.00น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

JIB Online

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210
02-017-4444
02-017-4444
02-017-4444

แผนที่สาขา

JIB Online

รูปสาขา

สาขา กาญจนบุรี (โรบินสัน)

เลขที่ 110 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี ห้องเลขที่ 2F-B-209 ชั้น 2F หมู่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
034 603 296
034 603 297
091-119-8693

10.00น. - 21.00น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ขอนแก่น 1 (ตึกคอม)

เลขที่ 250/1 ศูนย์การค้าตึกคอม โฆษะ ห้อง 3R08-3R09 ชั้น 3 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
043-389-345
043-389-345
089-488-5705

10.00 น. - 20.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ขอนแก่น 2 (ตึกคอม)

เลขที่ 250/1 ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะห้อง 3R134-137 ชั้น 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
043-386-600
043-386-601
082-700-7099

10.00 น. - 20.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ขอนแก่น 3 ขายส่ง (ตึกคอม)

เลขที่ 250/1 ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ห้อง 3R151 ชั้น 3 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
043-225-147
043-270-323
088-227-8690-92

10.00 น. - 20.00 น

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ขอนแก่น 4 ชุมแพ (CB)

เลขที่ 2042-2044 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
-
-
088-002-9017

10.00 น. - 20.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ฉะเชิงเทรา 1 (ตะวันออกคอมเพล็กซ์)

เลขที่ 55/1 ห้างตะวันออกคอมเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา ห้อง D1 หมู่ 4 ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
038-822-151
038-822-152
082-486-4891

10.00 น. - 20.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ฉะเชิงเทรา 2 (โรบินสัน)

 เลขที่ 910 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ห้อง 2F-B-205 ชั้น 2F IT ZONE ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
038-564-258
-
094-480-1858

10.00น. - 21.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ชลบุรี 1 (ตึกคอม)

เลขที่ 97/223 ศูนย์การค้าตึกคอมชลบุรี ห้อง 3R118-3R120 ชั้น 3 หมู่1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
038-184-043
038-184-044
090-651-0019

10.00 น. - 20.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ชลบุรี 2 (ตึกคอม)

เลขที่ 97/223 ศูนย์การค้าตึกคอมชลบุรี ห้อง 3R105-3R106 ชั้น 3 หมู่1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
038-184-046
038-184-047
090-651-0018

10.00 น. - 20.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ชุมพร (CB)

207/10,207/11 ถ.กรมหลวงชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000
077-630-657
077-630-258
062-875-5920

9.00 - 19.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ซีคอน-บางแค

เลขที่ 607 ห้างสรรพสิรค้าซีคอน บางแค ห้อง 357,358 ชั้น 3 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160
091-119-0563
02-4582984
091-119-0563

10.00 น. - 20.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา ซีคอน-ศรีนครินทร์ 2

เลขที่ 5 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์  ห้อง ITB18-19 ชั้น B1 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250
02-720-2347
02-720-2348
082-700-7098

10.00 น. - 20.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา นครปฐม 1 (CB)

เลขที่ 28/1-2 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
034-271-374
034-271-395
088-022-4598

09.30 น. - 19.30 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา นครพนม (CB)

เลขที่ 191,191/1 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
042-512-600
042-512-601
088-874-3447

09.00 น. - 19.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา นครศรีธรรมราช (CB)

เลขที่ 101/69 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
075-340-609
075-340-609
088-002-6566

10.00 น. - 20.00 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา นครสวรรค์ 1 (CB)

เลขที่ 266/3 , 266/4 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
056-223-244
056-223-245
082-790-1489

09.30 น. - 19.30 น.

แผนที่สาขา

รูปสาขา

สาขา นครสวรรค์ 2 (วีสแควร์)

เลขที่ 320/11 ศูนย์การค้าวีสแควร์ ชั้น B ห้อง 133 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
056-233-433
056-233-434
090-678-1368

10.00 น. - 20.00 น

แผนที่สาขา

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง