สาขา » เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

J.I.B COMPUTER GROUP จำนวนสาขาทั้งหมด 128 สาขา

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ขอนแก่น 1 (ตึกคอม)


ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ห้อง 3R08 - 09 ชั้น 3
250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 043-389-345 , 089-488-5705

โทรสาร : 043-389-345

16.429720, 102.831076
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ขอนแก่น 2 (ตึกคอม)


ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ห้อง 3R134 - 137 ชั้น 4
250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 043-386-600 , 082-700-7099

โทรสาร : 043-386-601

16.429682, 102.831109
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ขอนแก่น 3 (ขายส่ง)


ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ เลขที่ 250/1 ห้อง 3R151
ถนนศรีจันทร์ ตำบล พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น


โทร : 088-227-8690 , 088-227-8692 , 088-227-8693

16.432957, 102.833920
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ขอนแก่น 4 (ชุมแพ)


เลขที่ 2042 - 2044 หมู่ 4 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 088-002-9017

โทรสาร : -

16.544606, 102.100626
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา โคราช 1 (ไอทีพลาซ่า)


ศูนย์การค้าไอที พลาซ่า โคราช ห้อง 204 ชั้นที่ 2
324 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 044-269-728 , 081-423-1723

โทรสาร : 044-269-729

14.980132, 102.096929
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา โคราช 2 (เดอะมอลล์)


ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช ห้อง 3F-14 ชั้น3
1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา30000
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น


โทร : 044-394-435 , 088-022-4597

โทรสาร : 044-394-436

14.980241, 102.075930
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา โคราช 3 (ไอทีพลาซ่า)


ศูนย์การค้าไอทีพลาซ่า โคราช ห้อง 205 ชั้นที่ 2
324 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 044-342-483 , 088-002-6547

โทรสาร : 044-342-484

14.980122, 102.096956
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา อุดรธานี 2 (เซ็นทรัลพลาซ่า)


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ห้อง A230 - 231 ชั้น2
277/1-3 ถ.ประจักษ์ศิลปกร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
เปิดให้บริการ 11.00 - 20.00 น.


โทร : 042-921-475 , 090-678-7812

โทรสาร : 042-921-476

17.406339, 102.795274
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา อุดรธานี 4 (ตึกคอม)


ตึกคอม อุดรธานี ห้อง 2R16 - 19 ชั้นที่ 2
71/29 ถ.อุดรดิษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น


โทร : 042-247-560 , 091-120-3215

โทรสาร : 042-247-561

17.408000, 102.804000
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา อุบลราชธานี 2 (สุนีย์ทาวเวอร์)


อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ห้อง HR 308 - 309 ชั้น 3
512/8 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 045-475-929 , 082-790-1487

โทรสาร : 045-475-930

15.325511, 104.832211
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา อุบลราชธานี 3 (สุนีย์ทาวเวอร์)


อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ ห้อง HR 108 - 109 ชั้น 3
512/8 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เปิดให้บริการ 10.00น. - 20.00 น.


โทร : 045-475-928 , 082-790-1488

โทรสาร : 045-475-927

15.325511, 104.832211
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา อุบลราชธานี 5 (เซ็นทรัลพลาซ่า)


ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบลราชธานี ห้อง 222 ชั้นที่ 2
311 หมู่ที่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00


โทร : 045-422-494 , 091-120-3218

โทรสาร : 045-422-495

15.278193, 104.797136
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ศรีสะเกษ (CB)


เลขที่ 1139 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เปิดให้บริการ 09.00 น. - 19.00 น.


โทร : 045-616-256 , 088-874-3448

โทรสาร : 045-616-265

15.109705, 104.330034
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา สกลนคร (CB)


เลขที่ 1469/3 ถนนรัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เปิดให้บริการ 09.00 น. - 19.00 น.


โทร : 042-713-877 , 088-874-3446

โทรสาร : 042-713-833

17.164164, 104.143009
See map bigger

CONTACT INFO

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

ABOUT US

จุดเริ่มต้นของ J.I.B COMPUTER GROUP เกิดขึ้นมาจาก... ความรัก และความสนใจ "คอมพิวเตอร์" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะศึกษา ค้นคว้า จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญด้าน "คอมพิวเตอร์" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาทำธุรกิจเปิดร้านขาย "คอมพิวเตอร์ "รัก" ในการ "ให้บริการลูกค้า" ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ บนพื้นฐานของการ "ให้" มากกว่า..."ผลกำไร" และเชื่อว่า... ถ้าเรารัก และตั้งใจที่จำทำอะไรแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริง และประสบผลสำเร็จในที่สุด ... อ่านต่อ