คอมพิวเตอร์ ครบเครื่อง เรื่อง ไอที Computer IT
MEMBER
รถเข็น
ประเภทสินค้า
+
+
+
+
CPU
+
+
RAM
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
UPS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
NAS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ข้อมูลเพิ่มเติม
สาขา » เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำค้นหา :
สาขา : ขอนแก่น สาขาที่ 1
ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ห้อง 3R08-09 ชั้น 3
250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 043-389-345, 089-488-5705
โทรสาร : 043-389-345
สาขา : ขอนแก่น สาขาที่ 2
ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ห้อง 3R134-137 ชั้น 3
250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 043-386-600, 082-700-7099
โทรสาร : 043-386-601
สาขา : ขอนแก่น สาขาที่ 3 (ขายส่ง)
เลขที่ 624/11-13 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เปิดให้บริการ 9.00 น. - 19.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 043-270-321-2, 088-227-8690-93
โทรสาร : 043-270-323
สาขา : ขอนแก่น สาขาที่ 4 (โลตัส ชุมแพ)
ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส ชุมแพ
888 หมู่ 4 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40002
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 043-313-255, 088-002-9017
โทรสาร : 043-313-265
สาขา : ขอนแก่น สาขาที่ 5 (ตึกคอม)
ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ห้องเลขที่ 3R049-50
250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 043-224-115, 088-8743449
โทรสาร : 043-224-116
สาขา : โคราช สาขาที่ 1
ศูนย์การค้าไอที พลาซ่า โคราช ห้องเลขที่ 204 ชั้นที่ 2
324 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 044-269-728, 081-423-1723
โทรสาร : 044-269-729
สาขา : โคราช สาขาที่ 2 (เดอะมอลล์)
ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา(โคราช) ห้อง 3F-14 ชั้น3
1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา30000
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น
ติดต่อสอบถาม
โทร : 044-394-435, 088-022-4597
โทรสาร : 044-394-436
สาขา : โคราช สาขาที่ 3
ศูนย์การค้าไอที พลาซ่า โคราช ห้องเลขที่ 205 ชั้นที่ 2
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 044-342-483, 088-002-6547
โทรสาร : 044-342-484
สาขา : โคราช สาขาที่ 4 (โลตัสโคราซ)
เทสโก้โลตัส โคราช ห้องเลขที่ 115 ชั้นที่ 1
223 หมู่ที่ 1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชศรีมา
เปิดให้บริการ 09.00 น. - 21.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 044-264-678, 088-809-5977
โทรสาร : 044-264-679
สาขา : อุดรธานี สาขาที่ 1
เลขที่ 85/4 ถนนทหาร(อุดร-ขอนแก่น)
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เปิดให้บริการ 09.00 น. - 19.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 042-340-292, 081-710-5470
โทรสาร : 042-340-301
Copyright©2011 J.I.B. COMPUTER GROUP All rights reserved.