สาขา » สาขาทั้งหมด

J.I.B COMPUTER GROUP จำนวนสาขาทั้งหมด 128 สาขา

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ (Head Office)


เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เปิดให้บริการ 08.30 น. - 18.00 น.


โทร : 02-791-2000

โทรสาร : 02-791-2020

13.948837, 100.622379
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา เจไอบี - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SB149 - SB151 , SB 172 - SB174 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 02-992-7241 , 081-399-9829 , 088-809-4781

โทรสาร : 02-992-7241

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา เคโอบี - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SC215 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 081-420-9828

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา GAMING - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SA056 - SA057 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 02-992-0651-5 , 081-611-9830

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา เซียร์ขายส่ง - เซียร์รังสิต


อาคารพาณิชย์ 801/70-72 ซ. พหลโยธิน 72
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 02-992-5000 , 089-742-0871 , 088-002-6561

โทรสาร : 02-992-5300

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา โน้ตบุ๊คช๊อป 2 - เซียร์รังสิต ชั้น 3


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ T28 ชั้นที่ 3
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 081-564-7163

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ไฮเอ็น ช็อป - เซียร์รังสิต ชั้น 3


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ TB030 , TB031 ชั้นที่ 3
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 087-592-1593

โทรสาร : 02-992-7344

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา กิ๊ฟซี่ ช็อป - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SA018 A-C ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 082-790-1497 , 082-790-1490

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา เมก้าช๊อป - เซียร์รังสิต ชั้น G


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ GB153 ชั้นที่ G
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.15 น.


โทร : 02-992-7201 , 088-002-9012 , 088-002-9013 , 088-002-9014

โทรสาร : 02-992-7202

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา เจ.ไอ.บี. 2 - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SB115 - SB116 , SB119 - SB152 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 089-487-3363

โทรสาร : -

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ASUS Shop - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SN017 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 091-119-0561

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา LENOVO Shop - เซียร์รังสิต ชั้น 3


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SA062 ชั้นที่ 3
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 094-480-1855

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา พันธุ์ทิพย์ 1


พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 335 ชั้นที่ 3
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 02-255-4126 , 081-710-5467

โทรสาร : 02-255-4126

13.750904, 100.537157
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา พันธุ์ทิพย์ 6


พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ ห้องเลขที่ 313 ชั้นที่ 3
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 02-254-9797, 086-792-9906

13.750904, 100.537157
See map bigger

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง