สาขา » สาขาทั้งหมด

J.I.B COMPUTER GROUP จำนวนสาขาทั้งหมด 140 สาขา

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สำนักงานใหญ่ (Head Office)


เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
เปิดให้บริการ 08.30 น. - 17.30 น.


โทร : 02-791-2000

โทรสาร : 02-791-2020

13.997000, 100.602000
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา เจไอบี - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SB149-151 ,SB172-174 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.15 น.


โทร : 02-992-7241, 081-399-9829, 088-809-4781

โทรสาร : 02-992-7241

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา เค.โอ.บี. - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SC215 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.15 น.


โทร : 081-420-9828

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ชีต้าร์ - เซียร์รังสิต ชั้น 3


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ TA 008-9 ชั้นที่ 3
เปิดให้บริการ 10.30 น. - 20.00 น.


โทร : 02-992-7309, 081-421-9827

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ZEER GAMING - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SA056-SA057 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.15 น.


โทร : 02-992-0651-5 ,081-611-9830

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ขายส่ง - เซียร์รังสิต


อาคารพาณิชย์ 801/70-72 ซ. พหลโยธิน 72
เปิดให้บริการ 10.30 น. - 20.00 น.


โทร : 02-992-5000, 089-742-0871, 088-002-6561

โทรสาร : 02-992-5300

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา โน้ตบุ๊คชอป - เซียร์รังสิต ชั้น 3


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ T28 ชั้นที่ 3
เปิดให้บริการ 10.30 น. - 20.20 น.


โทร : 081-564-7163

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ไฮเอ็น ช็อป - เซียร์รังสิต ชั้น 3


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ TB 030 , TB 031 ชั้นที่ 3
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 087-592-1593

โทรสาร : 02-992-7344

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา กิ๊ฟซี่ ช็อป - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SA018 A-C ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.15 น.


โทร : 082-790-1497, 082-790-1490

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา เมกา ช็อป - เซียร์รังสิต ชั้น G


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ GB153 ชั้นที่ G
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.15 น.


โทร : 02-992-7201 , 088-002-9012-14

โทรสาร : 02-992-7202

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา สมาร์ทโฟนช็อป 1 - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SA009-SA010 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.15 น.


โทร : 02-992-7205 , 088-002-9023

โทรสาร : 02-992-7206

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา สมาร์ทโฟนช็อป 2 - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SB115-116, SB119-152 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.15 น.


โทร : 089-487-3363

โทรสาร : -

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา Gracezy - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SB78/2-4 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 02-992-6930, 081-585-1039

โทรสาร : 02-992-6931

13.960866, 100.621902
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ASUS Shop - เซียร์รังสิต ชั้น 2


ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ห้องที่ SN 017 ชั้นที่ 2
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.15 น.


โทร : 091-119-0561

13.960866, 100.621902
See map bigger

CONTACT INFO

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

ABOUT US

จุดเริ่มต้นของ J.I.B COMPUTER GROUP เกิดขึ้นมาจาก... ความรัก และความสนใจ "คอมพิวเตอร์" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะศึกษา ค้นคว้า จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญด้าน "คอมพิวเตอร์" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาทำธุรกิจเปิดร้านขาย "คอมพิวเตอร์ "รัก" ในการ "ให้บริการลูกค้า" ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ บนพื้นฐานของการ "ให้" มากกว่า..."ผลกำไร" และเชื่อว่า... ถ้าเรารัก และตั้งใจที่จำทำอะไรแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริง และประสบผลสำเร็จในที่สุด ... อ่านต่อ