สาขา » สาขาทั้งหมด

J.I.B COMPUTER GROUP จำนวนสาขาทั้งหมด 127 สาขา

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา สระบุรี 1 (ทวีกิจ)


อาคารทวีกิจคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ S9 - S14 ชั้นที่ 3
57/5ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.


โทร : 036-314-823 , 082-790-1496

โทรสาร : 036-314-824

14.523283, 100.917897
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา สระบุรี 2 (โรบินสัน)


ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สระบุรี ห้อง B-214 ชั้น 2F
เลขที่99 หมู่ที่7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง สระบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00


โทร : 036-351-473 , 090-651-0030

โทรสาร : 036-351-473

14.542000, 100.951000
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา นครสวรรค์ 1 (CB)


เลขที่ 266/3, 266/4 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.


โทร : 056-223-244 , 082-790-1489

โทรสาร : 056-223-245

15.697582, 100.126305
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา นครสวรรค์ 2 (วีสแควร์)


ศูนย์การค้าวีสแควร์ ห้องเลขที่ 133 ชั้นใต้ดิน
เลขที่ 320 /11 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น


โทร : 056-233-433 , 090-678-1368

โทรสาร : 056-233-434

15.699731, 100.104675
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา นครปฐม 1 (CB)


เลขที่ 28/1-2 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.


โทร : 034-271-394 , 088-022-4598

โทรสาร : 034-271-395

13.812449, 100.045675
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา นครปฐม 2 (เซ็นทรัลศาลายา)


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา ห้อง 239 ชั้น2
99/19 - 99/20 หมู่2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
เปิดให้บริการ 10.30 น. - 21.00 น.


โทร : 02-429-6901 , 094-480-1857

โทรสาร : 02-429-6900

13.790126, 100.244397
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ลพบุรี (เทสโกโลตัส)


ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ลพบุรี ห้อง 057P2013 ชั้นที่ 2
111 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. -


โทร : 036-427-704 , 090-678-1367

โทรสาร : 036-427-729

14.853213, 100.675278
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา สิงห์บุรี (ไชยแสง)


ห้างไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ สิงห์บุรี S8 - S15 ชั้น 3
910 ถ.ขุนสรรค์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี16000
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.


โทร : 036-530-112 , 083-540-8041

โทรสาร : 036-530-113

14.896692, 100.399058
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา อยุธยา (CB)


เลขที่ 55/70 - 55/73 ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.


โทร : 035-345-223 , 088-022-4599

โทรสาร : 035-345-224

14.348583, 100.605222
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ขอนแก่น 1 (ตึกคอม)


ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ห้อง 3R08 - 09 ชั้น 3
250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 043-389-345 , 089-488-5705

โทรสาร : 043-389-345

16.429720, 102.831076
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ขอนแก่น 2 (ตึกคอม)


ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ ห้อง 3R134 - 137 ชั้น 4
250/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 043-386-600 , 082-700-7099

โทรสาร : 043-386-601

16.429682, 102.831109
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ขอนแก่น 3 (ขายส่ง)


ศูนย์การค้าตึกคอมโฆษะ เลขที่ 250/1 ห้อง 3R151
ถนนศรีจันทร์ ตำบล พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น


โทร : 088-227-8690 , 088-227-8692 , 088-227-8693

16.432957, 102.833920
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ขอนแก่น 4 (ชุมแพ)


เลขที่ 2042 - 2044 หมู่ 4 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 088-002-9017

โทรสาร : -

16.544606, 102.100626
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา โคราช 1 (ไอทีพลาซ่า)


ศูนย์การค้าไอที พลาซ่า โคราช ห้อง 204 ชั้นที่ 2
324 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 044-269-728 , 081-423-1723

โทรสาร : 044-269-729

14.980132, 102.096929
See map bigger

CONTACT INFO

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

ABOUT US

จุดเริ่มต้นของ J.I.B COMPUTER GROUP เกิดขึ้นมาจาก... ความรัก และความสนใจ "คอมพิวเตอร์" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะศึกษา ค้นคว้า จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญด้าน "คอมพิวเตอร์" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาทำธุรกิจเปิดร้านขาย "คอมพิวเตอร์ "รัก" ในการ "ให้บริการลูกค้า" ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ บนพื้นฐานของการ "ให้" มากกว่า..."ผลกำไร" และเชื่อว่า... ถ้าเรารัก และตั้งใจที่จำทำอะไรแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริง และประสบผลสำเร็จในที่สุด ... อ่านต่อ