คอมพิวเตอร์ ครบเครื่อง เรื่อง ไอที Computer IT
MEMBER
รถเข็น
ประเภทสินค้า
+
+
+
+
CPU
+
+
RAM
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
UPS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
NAS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ข้อมูลเพิ่มเติม
สาขา » สาขาทั้งหมด
คำค้นหา :
สาขา : สุพรรณบุรี สาขาที่ 3 (โรบินสัน)
ศูนย์การค้าโรบินสัน ห้องเลขที่ IT-1-1-4 ชั้นที่ 2 โซน IT
449 ม.5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 21.00 น
ติดต่อสอบถาม
โทร : 035-523-417, 090-678-7820
โทรสาร : -
สาขา : พิษณุโลก สาขาที่ 1
ศูนย์การค้าท็อปแลนด์ อาเขต ห้อง 2A-002 ,2A-003 ชั้น 2
83/9 ถ.บรมโตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 055-252-275, 085-108-6029
โทรสาร : -
สาขา : พิษณุโลก สาขาที่ 2 (ปทุมทอง)
เลขที่ 59/ 37-38 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 055-247-314, 088-002-9015
โทรสาร : 055-247-315
สาขา : พิษณุโลก สาขาที่ 3 (เซ็นทรัลพลาซ่า)
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ห้องเลขที่ 212-213
9/99 หมู่ 5 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.พายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก
เปิดให้บริการ 10.30 น. - 21.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 055-338-423, 088-809-5990
โทรสาร : 055-338-424
สาขา : สระบุรี สาขาที่ 1
อาคารทวีกิจคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ S9 - S14 ชั้นที่ 3
ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 036-314-823, 082-790-1496
โทรสาร : 036-314-824
สาขา : สระบุรี สาขาที่ 2 (โรบินสัน)
ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สระบุรี ห้องเลขที่214
เลขที่99 หมู่ที่7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง สระบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 036-9926930, 090-6510030
โทรสาร : 036-9926931
สาขา : นครสวรรค์ สาขาที่ 1
เลขที่ 266/3, 266/4 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 056-223-244, 082-790-1489
โทรสาร : 056-223-245
สาขา : นครสวรรค์ สาขาที่ 2 (วีสแควร์)
ศูนย์การค้าวีสแควร์ ห้องเลขที่ B01 ชั้นใต้ดิน
เลขที่ 320 /11 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น
ติดต่อสอบถาม
โทร : 056-233-433, 090-678-1368
โทรสาร : 056-233-434
สาขา : นครปฐม
เลขที่ 28/1-2 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 034-271-394, 088-022-4598
โทรสาร : 034-271-395
สาขา : ลพบุรี (เทสโกโลตัส)
เทสโก้ โลตัส ลพบุรี ห้องเลขที่ 057P2013 ชั้นที่ 2
111 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 036-427-704, 036-428-732, 090-678-1367
โทรสาร : 036-427-729
Copyright©2011 J.I.B. COMPUTER GROUP All rights reserved.