สาขา » สาขาทั้งหมด

J.I.B COMPUTER GROUP จำนวนสาขาทั้งหมด 140 สาขา

ลำปาง (เซ็นทรัลพลาซ่า)


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ห้องเลขที่ 234 ชั้นที่ 2
319ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมือง ลำปาง 52000
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 054-811-940, 091-119-8704

โทรสาร : 054-811-941

18.282700, 99.499784
See map bigger

อุตรดิตถ์


ห้างฟรายเดย์ ห้องเลขที่ SHOP 1 ชั้นที่ 2
172 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 055-416-292, 088-002-9011

โทรสาร : 055-416-274

17.615088, 100.092007
See map bigger

สุพรรณบุรี สาขาที่ 1


ศูนย์การค้านาซ่าช้อปปิ้งมอลล์ ห้องเลขที่207A-B,208ชั้นที่2
74/99 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
เปิดให้บริการ 09.40น.-19.40น.


โทร : 035-526-179, 081-442-1410

โทรสาร : 035-526-180

14.472097, 100.124545
See map bigger

สุพรรณบุรี สาขาที่ 2 (โรบินสัน)


ศูนย์การค้าโรบินสัน สุพรรณบุรี ห้อง2F-B-210 ชั้น2F โซนIT
449 ม.5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 21.00 น.


โทร : 035-454-274, 090-678-7808

โทรสาร : 035-454-275

14.594216, 100.003052
See map bigger

สุพรรณบุรี สาขาที่ 3 (โรบินสัน)


ศูนย์การค้าโรบินสัน ห้องเลขที่ IT-1-1-4 ชั้นที่ 2 โซน IT
449 ม.5 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 21.00 น


โทร : 035-523-417, 090-678-7820

โทรสาร : -

14.594216, 100.003052
See map bigger

พิษณุโลก สาขาที่ 1


ศูนย์การค้าท็อปแลนด์ อาเขต ห้อง 2A-002 ,2A-003 ชั้น 2
83/9 ถ.บรมโตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 055-252-275, 085-108-6029

โทรสาร : -

16.815584, 100.263003
See map bigger

พิษณุโลก สาขาที่ 2 (ปทุมทอง)


เลขที่ 59/ 37-38 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 055-247-314, 088-002-9015

โทรสาร : 055-247-315

16.810516, 100.262711
See map bigger

พิษณุโลก สาขาที่ 3 (เซ็นทรัลพลาซ่า)


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ห้อง212-213 ชั้น2
9/99 หมู่ 5 ถ.สิงห์วัฒน์ ต.พายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก
เปิดให้บริการ 10.30 น. - 21.00 น.


โทร : 055-338-423, 088-809-5990

โทรสาร : 055-338-424

16.821659, 100.263306
See map bigger

สระบุรี สาขาที่ 1


อาคารทวีกิจคอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ S9 - S14 ชั้นที่ 3
57/5ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.


โทร : 036-314-823, 082-790-1496

โทรสาร : 036-314-824

14.523283, 100.917897
See map bigger

สระบุรี สาขาที่ 2 (โรบินสัน)


ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สระบุรี ห้อง B-214 ชั้น2F
เลขที่99 หมู่ที่7 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง สระบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น


โทร : 036-351-473, 090-651-0030

โทรสาร : 036-351-473

14.542000, 100.951000
See map bigger

นครสวรรค์ สาขาที่ 1


เลขที่ 266/3, 266/4 ถนนสวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.


โทร : 056-223-244, 082-790-1489

โทรสาร : 056-223-245

15.697582, 100.126305
See map bigger

นครสวรรค์ สาขาที่ 2 (วีสแควร์)


ศูนย์การค้าวีสแควร์ ห้องเลขที่ 133 ชั้นใต้ดิน
เลขที่ 320 /11 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น


โทร : 056-233-433, 090-678-1368

โทรสาร : 056-233-434

15.699731, 100.104675
See map bigger

นครปฐม


เลขที่ 28/1-2 ถ.ยิงเป้า ต.สนามจันทร์
อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 19.30 น.


โทร : 034-271-374, 088-022-4598

โทรสาร : 034-271-395

13.812449, 100.045675
See map bigger

เซ็นทรัลศาลายา


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา ห้อง 239 ชั้น2
99/19-99/20 หมู่2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม
เปิดให้บริการ 10.30-21.00 น.


โทร : 02-429-6901, 094-480-1857

โทรสาร : 02-429-6900

13.790126, 100.244397
See map bigger

CONTACT INFO

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

ABOUT US

จุดเริ่มต้นของ J.I.B COMPUTER GROUP เกิดขึ้นมาจาก... ความรัก และความสนใจ "คอมพิวเตอร์" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะศึกษา ค้นคว้า จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญด้าน "คอมพิวเตอร์" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาทำธุรกิจเปิดร้านขาย "คอมพิวเตอร์ "รัก" ในการ "ให้บริการลูกค้า" ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ บนพื้นฐานของการ "ให้" มากกว่า..."ผลกำไร" และเชื่อว่า... ถ้าเรารัก และตั้งใจที่จำทำอะไรแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริง และประสบผลสำเร็จในที่สุด ... อ่านต่อ