คอมพิวเตอร์ ครบเครื่อง เรื่อง ไอที Computer IT
MEMBER
รถเข็น
ประเภทสินค้า
+
+
+
+
CPU
+
+
RAM
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
UPS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
NAS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ข้อมูลเพิ่มเติม
สาขา » สาขาทั้งหมด
คำค้นหา :
สาขา : ร้อยเอ็ด
เลขที่ 56/2 ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
เปิดให้บริการ 09.00 น. - 19.30 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 043-514-842 , 090-651-0026
โทรสาร : 043-514-843
สาขา : นครพนม
เลขที่ 191-191/1 ตรงข้ามธนาคาร ธกส. นครพนม ถ.นิตโย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เปิดให้บริการ 09.00 น. - 19.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 042-512-600, 088-874-3447
โทรสาร : 042-512-601
สาขา : สุรินทร์
ศูนย์การค้าเพชรเกษมพลาซ่า ห้อง A6 ชั้นที่ 2
ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 044-514-132, 090-678-7801
โทรสาร : 044-514-134
สาขา : หนองคาย (ศูนย์การค้าไอที อัศวรรณ)
ศูนย์การค้าไอที อัศวรรณ ห้องเลขที่ P5-A-10 ชั้นที่ 2
304 หมู่ 10 ถ.มิตรภาพ ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น
ติดต่อสอบถาม
โทร : 042-465-304, 090-678-7809
โทรสาร : 042-465-305
สาขา : บุรีรัมย์ (ทวีกิจ)
ศูนย์การค้าทวีกิจบุรีรัมย์ ห้องเลขที่ A01-A02 ชั้นที่ 3
393 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เปิดให้บริการ 09.30 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 044-614-067, 090-678-7811
โทรสาร : 044-614-068
สาขา : มหาสารคาม สาขาที่ 1
เลขที่ 406,408 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด
อ.เมืองสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
เปิดให้บริการ 09.00 น. - 19.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 043-712-682, 081-553-7319
โทรสาร : 043-712-680
สาขา : มหาสารคาม สาขาที่ 2 (เสริมไทย)
ศูนย์การค้าเสริมไทย ห้องเลขที่ R205-R207 ชั้นที่ 2
76/1-7 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 043-970-619 , 091-119-4771
โทรสาร : 043-970-616
สาขา : ตึกคอม-ศรีราชา สาขาที่ 1
ตึกคอม-ศรีราชา ห้องเลขที่ 229-230 ชั้นที่ 2
135/99ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 038-323-259, 089-458-9906
โทรสาร : 038-323-260
สาขา : ตึกคอม-ศรีราชา สาขาที่ 2
ตึกคอม-ศรีราชา ห้องเลขที่ 207-208 ชั้นที่ 2
135/99ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 038-326-030, 081-422-1724
โทรสาร : 038-326-030
สาขา : ตึกคอม-ศรีราชา สาขาที่ 3
ตึกคอม-ศรีราชา ห้องเลขที่ 236-237 ชั้น 2
135/99ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.
ติดต่อสอบถาม
โทร : 038-322-304, 088-002-6546
โทรสาร : 038-322-305
Copyright©2011 J.I.B. COMPUTER GROUP All rights reserved.