สาขา » สาขาทั้งหมด

J.I.B COMPUTER GROUP จำนวนสาขาทั้งหมด 127 สาขา

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ตึกคอม - ศรีราชา 1


ตึกคอม-ศรีราชา ห้อง 229-230 , 251 ชั้น 2
135/99 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 038-323-259 , 089-458-9906

โทรสาร : 038-323-260

13.162266, 100.928454
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ตึกคอม - ศรีราชา 2


ตึกคอม - ศรีราชา ห้อง 207 - 208 ชั้น 2
135/99 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 038-326-030 , 081-422-1724

โทรสาร : 038-326-030

13.162266, 100.928454
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ตึกคอม - ศรีราชา 3


ตึกคอม - ศรีราชา ห้อง 236 - 237 ชั้น 2
135/99 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 038-322-304 , 088-002-6546

โทรสาร : 038-322-305

13.162266, 100.928454
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ตึกคอม - พัทยา 1


ตึกคอม - พัทยาใต้ ห้อง 3R14-5 ชั้นที่ 3
8 หมู่ 10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 038-724-184 , 089-486-4643

โทรสาร : 038-724-184

12.923714, 100.878683
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ตึกคอม - พัทยา 2


ตึกคอม - พัทยาใต้ ห้อง 3R10 - 11 ชั้น 3
8 หมู่10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 038-724-049 , 088-022-4601

โทรสาร : -

12.923714, 100.878683
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ชลบุรี (เซ็นทรัลพลาซ่า)


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ห้อง 204 ชั้น 2
55/88 - 89 , 55/91 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 038-053-875 , 088-002-6551

โทรสาร : -

13.335181, 100.970331
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ตึกคอม - ชลบุรี 1


ตึกคอม - ชลบุรี ห้อง 3R118 - 3R120 ชั้น 3
97/233 หมู่1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 038-184-043 , 090-651-0019

โทรสาร : 038-184-044

13.341134, 100.973416
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ตึกคอม - ชลบุรี 2


ตึกคอม - ชลบุรี ห้อง 3R105 - 3R106 ชั้น 3
97/233 หมู่1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 038-184-046 , 090-651-0018

โทรสาร : 038-184-047

13.341134, 100.973416
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ฉะเชิงเทรา 1 (ตะวันออกคอมแพล็กซ์)


ศูนย์การค้าตะวันออกคอมเพล็กซ์ ห้อง D1
55/1 หมู่4 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
เปิดให้บริการ 10.30 น. - 20.00 น.


โทร : 038-822-151 , 082-486-4891

โทรสาร : 038-822-152

13.660606, 101.093726
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ฉะเชิงเทรา 2 (โรบินสัน)


ศูนย์การค้าโรบินสันฉะเชิงเทรา B-205 ชั้น 2 IT ZONE
910 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
เปิดให้บริการเวลา 10.00 - 20.00 น.


โทร : 038-564-258 , 094-480-1858

13.437601, 101.608089
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ระยอง (ศูนย์การค้าสตาร์ระยอง)


ศูนย์การค้าสตาร์ระยอง ห้อง 1102 - 1104 ชั้น 1
115 ซ.ศูนย์การค้าสาย 4 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน จ.ระยอง
เปิดให้บริการ 11.00 น. - 21.30 น.


โทร : 038-610-974 , 091-119-0553

โทรสาร : 038-610-975

12.686151, 101.269569
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ระยอง2 (เซ็นทรัลพลาซ่า)


ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ระยอง ห้อง 254/1
99,99/1 ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00 น.


โทร : 038-942-668, 081-421-9827

โทรสาร : -

12.845444, 101.136875
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ปราจีนบุรี 1 (โรบินสัน)


ศูนย์การค้าโรบินสัน ปราจีนบุรี ห้อง 2F-B-208 ชั้น 2F
72 หมู่3 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 - 20.00 น.


โทร : 037-454-763 , 091-119-0565

โทรสาร : 037-454-763

14.062600, 101.373000
See map bigger

เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ สาขา ราชบุรี 2 (ไอทีซันนี่)


ไอทีซันนี่ ราชบุรี ห้อง 202 - 203 , 204 - 205 ชั้น 2
11 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
เปิดให้บริการ 10.00 น. - 20.00


โทร : 032-350-539 , 087-711-5560

โทรสาร : 032-350-538

13.537062, 99.819420
See map bigger

CONTACT INFO

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

ABOUT US

จุดเริ่มต้นของ J.I.B COMPUTER GROUP เกิดขึ้นมาจาก... ความรัก และความสนใจ "คอมพิวเตอร์" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะศึกษา ค้นคว้า จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญด้าน "คอมพิวเตอร์" "รัก" และ "สนใจ" ที่จะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาทำธุรกิจเปิดร้านขาย "คอมพิวเตอร์ "รัก" ในการ "ให้บริการลูกค้า" ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ บนพื้นฐานของการ "ให้" มากกว่า..."ผลกำไร" และเชื่อว่า... ถ้าเรารัก และตั้งใจที่จำทำอะไรแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะเป็นจริง และประสบผลสำเร็จในที่สุด ... อ่านต่อ