อัลบั้ม

JIB Ayutthaya CityPark

ภาพบรรยากาศการเปิดสาขาน้องใหม่ JIB สาขาอยุธยาซิตี้ปาร์ค เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา