อัลบั้ม

JIB Jampha Shopping Mall

ภาพบรรยากาศการเปิดร้าน เจ.ไอ.บี. สาขาศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอล จังหวัดลำพูน