ราคา

ยี่ห้อ

ประเภทการใช้งาน

ผลการค้นหาทั้งหมด 95 รายการ | สินค้าทุกรายการ (Include Vat)
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS C100 F3 E3-1225V3
CPU : INTEL XEON E3-1225v3 RAM : 4 GB HDD : 500 GB OS : NO
30,900 บาท
ส่งฟรี
2,723 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS R320 F3 E3-1220V3
CPU : INTEL XEON E3-1220v3 RAM : 4 GB HDD : 2 TB OS : NO
53,900 บาท
ส่งฟรี
1,552 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS R320 F3 E3-1220V3
CPU : INTEL XEON E3-1220v3 RAM : 4 GB HDD : 1.2 TB OS : NO
82,900 บาท
ส่งฟรี
944 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS R320 F3 E3-1220V3
CPU : INTEL XEON E3-1220v3 RAM : 4 GB HDD : 1 TB OS : NO
47,900 บาท
ส่งฟรี
956 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS R360 F3 E5-2620V3
CPU : INTEL XEON E5-2620v3 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
119,000 บาท
ส่งฟรี
963 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS R360 F3 E5-2620V4
CPU : INTEL XEON E5-2620v4 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
130,000 บาท
ส่งฟรี
1,128 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS R360 F3 E5-2640V4
CPU : INTEL XEON E5-2640v4 RAM : 8 GB HDD : 1.2 TB OS : NO
160,500 บาท
ส่งฟรี
1,064 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS R380 F3 E5-2620V3
CPU : INTEL XEON E5-2620v3 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
132,900 บาท
ส่งฟรี
854 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS R380 F3 E5-2630V3
CPU : INTEL XEON E5-2630v3 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
142,900 บาท
ส่งฟรี
843 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS R380 F3 E5-2640V4
CPU : INTEL XEON E5-2640v4 RAM : 8 GB HDD : 1.2 TB OS : NO
176,900 บาท
ส่งฟรี
1,517 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS T110 F3 E3-1240V3
CPU : INTEL XEON E3-1240v3 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
27,900 บาท
ส่งฟรี
1,708 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS T110 F3 E3-1240V3
CPU : INTEL XEON E3-1240v3 RAM : 4 GB HDD : 2 TB OS : NO
33,900 บาท
ส่งฟรี
981 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS T110 F4 E3-1220V5
CPU : INTEL XEON E3-1220v5 RAM : 4 GB HDD : 1 TB OS : NO
29,900 บาท
ส่งฟรี
1,096 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS T110 F4 E3-1230V5
CPU : INTEL XEON E3-1230v5 RAM : 4 GB HDD : 2 TB OS : NO
71,900 บาท
ส่งฟรี
1,146 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS T110 F4 E3-1240V5
CPU : INTEL XEON E3-1240v5 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
35,900 บาท
ส่งฟรี
1,034 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS T310 F3 E3-1220V3
CPU : INTEL XEON E3-1220v3 RAM : 4 GB HDD : 500 GB OS : NO
39,900 บาท
ส่งฟรี
1,060 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS T310 F3 E3-1230V3
CPU : INTEL XEON E3-1230v3 RAM : 4 GB HDD : 1 TB OS : NO
41,900 บาท
ส่งฟรี
891 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS T310 F3 E3-1240V3
CPU : INTEL XEON E3-1240v3 RAM : 4 GB HDD : 300 GB OS : NO
52,900 บาท
ส่งฟรี
899 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER ALTOS T350 F3 E5-2620V3
CPU : INTEL XEON E5-2620v3 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
83,900 บาท
ส่งฟรี
1,068 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER VERITON P130 F3 E3-1225V3
CPU : INTEL XEON E3-1225v3 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
30,900 บาท
ส่งฟรี
943 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER VERITON P130 F3 E3-1230V3
CPU : INTEL XEON E3-1230v3 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
37,900 บาท
ส่งฟรี
863 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER VERITON P130 F3 E3-1240V5
CPU : INTEL XEON E3-1240v5 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
39,900 บาท
ส่งฟรี
1,025 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) ACER VERITON P130 F4 E3-1220V5
CPU : INTEL XEON E3-1220v5 RAM : 4 GB HDD : 1 TB OS : NO
31,900 บาท
ส่งฟรี
985 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R230 E3-1220V5
CPU : INTEL XEON E3-1220v5 RAM : 8 GB HDD : 2x1 TB OS : NO
56,900 บาท
ส่งฟรี
3,901 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R330 E3-1230V5
CPU : INTEL XEON E3-1230v5 RAM : 8 GB HDD : 2TB OS : NO
76,800 บาท
ส่งฟรี
1,888 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R330 E3-1270V5
CPU : INTEL XEON E3-1270v5 RAM : 8 GB HDD : 2TB OS : NO
81,000 บาท
ส่งฟรี
1,788 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R430 1XE5-2609V4
CPU : INTEL XEON E5-2609v4 RAM : 16 GB HDD : 2x1 TB OS : NO
113,500 บาท
ส่งฟรี
857 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R530 1XE5-2609V4
CPU : INTEL XEON E5-2609v4 RAM : 16 GB HDD : 2x1 TB OS : NO
105,900 บาท
ส่งฟรี
752 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R630 1XE5-2620V4
CPU : Intel Xeon E5-2620 v4 RAM : 16GB HDD : 1TB x (2) OS : NO
128,400 บาท
ส่งฟรี
673 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R630 1XE5-2630V4
CPU : INTEL XEON E5-2630v4 RAM : 16 GB HDD : 2TB x (2) OS : NO
147,000 บาท
ส่งฟรี
885 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R730 1XE5-2620V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 v4 RAM : 16 GB x HDD : 300GB x (2) OS : NO
119,900 บาท
ส่งฟรี
641 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R730 1XE5-2630V4
CPU : INTEL XEON E5-2630 v4 RAM : 16GB HDD : 120GB OS : NO
127,000 บาท
ส่งฟรี
736 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R730 1XE5-2630V4
CPU : INTEL XEON E5-2630 v4 RAM : 31GB HDD : 2TB x (6) OS : NO
184,000 บาท
ส่งฟรี
981 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R730 1XE5-2630V4
CPU : INTEL XEON E5-2630 v4 RAM : 16GB HDD : 2TB x (2) OS : NO
151,900 บาท
ส่งฟรี
798 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R730 1XE5-2640V4
CPU : INTEL XEON E5-2640 v4 RAM : 32GB HDD : 300GB x (2) OS : NO
173,300 บาท
ส่งฟรี
771 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE T330 E3-1240V5
CPU : INTEL XEON E3-1240v5 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
55,640 บาท
ส่งฟรี
2,513 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE T430 1XE5-2603V4
CPU : INTEL XEON E5-2603 v4 RAM : 16GB HDD : 2TB x (2) OS : NO
95,000 บาท
ส่งฟรี
792 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE T630 1XE5-2620V4
CPU : INTEL XEON E5-2620v4 RAM : 16GB HDD : 1TB x (2) OS : NO
135,000 บาท
ส่งฟรี
774 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R230 E3-1240V5
CPU : INTEL XEON E3-1240v5 RAM : 16 GB HDD : 1 TB OS : NO
50,500 บาท
ส่งฟรี
5,474 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL T130 E3-1220V5
CPU : INTEL XEON E3-1220v5 RAM : 8 GB HDD : 1TB x (2) OS : NO
37,500 บาท
ส่งฟรี
5,902 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL T430 1XE5-2620V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 v4 RAM : 8GB HDD : 1TB OS : NO
103,900 บาท
ส่งฟรี
608 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL T430 1XE5-2640V4
CPU : INTEL XEON E5-2640 v4 RAM : 32GB HDD : 1.2TB x (4) OS : NO
202,000 บาท
ส่งฟรี
2,565 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HP DL380 GEN9 E5-2630V3
CPU : INTEL XEON E5-2630v3 RAM : 16 GB HDD : 300 GB OS : NO
143,000 บาท
ส่งฟรี
1,467 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HP PROLIANT DL360 GEN9 E5-2630V3
CPU : INTEL XEON E5-2630v5 RAM : 16 GB HDD : 600GB(3) OS : NO
132,000 บาท
ส่งฟรี
1,096 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HP PROLIANT DL560 GEN9 E5-4620V3
CPU : INTEL XEON E5-4620v3 RAM : 64 GB HDD : 300 GB OS : NO
402,000 บาท
ส่งฟรี
4,137 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL160 GEN9 E5-2620V3
CPU : INTEL XEON E5-2620v3 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
90,500 บาท
ส่งฟรี
954 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL180 GEN9 E5-2620V4
CPU : INTEL XEON E5-2620v4 RAM : 8 GB HDD : 240 GB OS : NO
91,000 บาท
ส่งฟรี
908 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL20 GEN9 E3-1220V5
CPU : INTEL XEON E5-1220v5 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
44,300 บาท
ส่งฟรี
1,608 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL20 GEN9 E3-1240V5
CPU : INTEL XEON E5-1240v5 RAM : 8 GB HDD : 600 GB OS : NO
65,800 บาท
ส่งฟรี
1,076 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL360 GEN9 E5-2603V4
CPU : INTEL XEON E5-2603v4 RAM : 8 GB HDD : 300 GB OS : NO
84,300 บาท
ส่งฟรี
932 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL360 GEN9 E5-2630V4
CPU : INTEL XEON E5-2630v4 RAM : 16 GB HDD : 300 GB OS : NO
111,000 บาท
ส่งฟรี
956 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL360 GEN9 E5-2640V4
CPU : INTEL XEON E5-2640v4 RAM : 16 GB HDD : 300 GB OS : NO
124,000 บาท
ส่งฟรี
988 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL380 GEN9 E5-2609V4
CPU : INTEL XEON E5-2630v4 RAM : 8 GB HDD : 240 GB OS : NO
92,600 บาท
ส่งฟรี
886 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL380 GEN9 E5-2620V4
CPU : INTEL XEON E5-2620v4 RAM : 16 GB HDD : - OS : -
85,200 บาท
ส่งฟรี
902 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL380 GEN9 E5-2630V4
CPU : INTEL XEON E5-2630v4 RAM : 16 GB HDD : - OS : -
121,000 บาท
ส่งฟรี
1,084 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL60 GEN9 E5-2603V4
CPU : INTEL XEON E5-2603v4 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
65,300 บาท
ส่งฟรี
1,007 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL80 GEN9 E5-2609V4
CPU : INTEL XEON E5-2609v4 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
73,700 บาท
ส่งฟรี
974 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML10 GEN9 E3-1225 V5
CPU : INTEL XEON E3-1225v5 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
22,500 บาท
ส่งฟรี
4,105 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML110 GEN9 E5-2603V4
CPU : INTEL XEON E5-2603v4 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
51,000 บาท
ส่งฟรี
1,290 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML150 GEN9 E3-2609V4
CPU : INTEL XEON E3-2609v4 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
75,400 บาท
ส่งฟรี
951 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML30 GEN9 E3-1220V5
CPU : INTEL XEON E3-1220v5 RAM : 4 GB HDD : 1 TB OS : NO
41,800 บาท
ส่งฟรี
1,196 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML30 GEN9 E3-1240V5
CPU : INTEL XEON E3-1220v5 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
53,800 บาท
ส่งฟรี
1,208 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML350 GEN9 E5-2609V4
CPU : INTEL XEON E5-2609v4 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
95,000 บาท
ส่งฟรี
944 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML350 GEN9 E5-2620V4
CPU : INTEL XEON E5-2620v4 RAM : 16 GB HDD : 300 GB OS : NO
106,600 บาท
ส่งฟรี
1,189 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO (IBM) X3100M5 80W 3.1GH
CPU : INTEL XEON E3-1220v3 RAM : 4 GB HDD : 1 TB OS : NO
29,900 บาท
ส่งฟรี
1,842 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3100 M5 E3-1231V3
CPU : INTEL XEON E3-1231V3 RAM : 4 GB HDD : NO OS : NO
39,900 บาท
ส่งฟรี
986 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3100 M5 E3-1271V3
CPU : INTEL XEON E3-1271V3 RAM : 4 GB HDD : NO OS : NO
58,900 บาท
ส่งฟรี
836 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M5 E3-1220V3
CPU : INTEL XEON E3-1220V3 RAM : 4 GB HDD : NO OS : NO
35,900 บาท
ส่งฟรี
1,293 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M5 E3-1241V3
CPU : INTEL XEON E3-1220V3 RAM : 4 GB HDD : NO OS : NO
52,900 บาท
ส่งฟรี
693 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M5 E3-1271V3
CPU : INTEL XEON E3-1271V3 RAM : 8 GB HDD : NO OS : NO
56,900 บาท
ส่งฟรี
739 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M6 E3-1220V5
CPU : INTEL XEON E3-1220V5 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
45,900 บาท
ส่งฟรี
866 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M6 E3-1220V5
CPU : INTEL XEON E3-1220V5 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
48,900 บาท
ส่งฟรี
739 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M6 E3-1230V5
CPU : INTEL XEON E3-1230V5 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
53,900 บาท
ส่งฟรี
667 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M6 E3-1230V5
CPU : INTEL XEON E3-1230V5 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
49,900 บาท
ส่งฟรี
794 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M6 E3-1240V5
CPU : INTEL XEON E3-1240V5 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
58,900 บาท
ส่งฟรี
679 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M6 E3-1240V5
CPU : INTEL XEON E3-1240V5 RAM : 8 GB HDD : 1 TB OS : NO
59,900 บาท
ส่งฟรี
682 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M6 E3-1240V5
CPU : INTEL XEON E3-1240V5 RAM : 8 GB HDD : 300 GB OS : NO
59,900 บาท
ส่งฟรี
673 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M6 E3-1270V5
CPU : INTEL XEON E3-1270V5 RAM : 8 GB HDD : 300 GB OS : NO
67,500 บาท
ส่งฟรี
658 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3250 M6 E3-1270V5
CPU : INTEL XEON E3-1270V5 RAM : 8 GB HDD : 2 TB OS : NO
63,900 บาท
ส่งฟรี
725 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3500 M5 E5-2609V3
CPU : INTEL XEON E3-2069V3 RAM : 8 GB HDD : NO OS : NO
87,900 บาท
ส่งฟรี
978 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3500 M5 E5-2620V3
CPU : INTEL XEON E3-2069V3 RAM : 16 GB HDD : NO OS : NO
96,900 บาท
ส่งฟรี
733 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3500 M5 E5-2620V3
CPU : INTEL XEON E3-2069V3 RAM : 16 GB HDD : NO OS : NO
96,900 บาท
ส่งฟรี
834 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3550 M5 E5-2603V4
CPU : INTEL XEON E5-2603V4 RAM : 8 GB HDD : NO OS : NO
82,900 บาท
ส่งฟรี
643 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3550 M5 E5-2609V4
CPU : INTEL XEON E5-2609V4 RAM : 8 GB HDD : NO OS : NO
85,900 บาท
ส่งฟรี
655 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3550 M5 E5-2620V4
CPU : INTEL XEON E5-2620V4 RAM : 16 GB HDD : NO OS : NO
101,900 บาท
ส่งฟรี
748 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3550 M5 E5-2620V4
CPU : INTEL XEON E5-2620V4 RAM : 16 GB HDD : NO OS : NO
101,900 บาท
ส่งฟรี
674 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3550 M5 E5-2630V4
CPU : INTEL XEON E5-2630V4 RAM : 16 GB HDD : NO OS : NO
119,000 บาท
ส่งฟรี
670 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3550 M5 E5-2630V4
CPU : INTEL XEON E5-2630V4 RAM : 8 GB HDD : NO OS : NO
119,000 บาท
ส่งฟรี
602 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3650 M5 E5-2603 V4
CPU : INTEL XEON E5-2603 V4 RAM : 8 GB HDD : NO OS : NO
88,900 บาท
ส่งฟรี
636 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3650 M5 E5-2609 V4
CPU : INTEL XEON E5-2609 V4 RAM : 8 GB HDD : NO OS : NO
92,900 บาท
ส่งฟรี
655 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3650 M5 E5-2609V3
CPU : INTEL XEON E3-2609V3 RAM : 8 GB HDD : NO OS : NO
83,900 บาท
ส่งฟรี
644 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO x3650 M5 E5-2620 V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB HDD : NO OS : NO
113,900 บาท
ส่งฟรี
645 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X3650 M5 E5-2620 V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB HDD : NO OS : NO
107,900 บาท
ส่งฟรี
672 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO x3650 M5 E5-2630 V4
CPU : INTEL XEON M5 E5-2630 V4 RAM : 16 GB HDD : NO OS : NO
132,900 บาท
ส่งฟรี
697 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO x3650 M5 E5-2630 V4
CPU : INTEL XEON E5-2630 V4 RAM : 16 GB HDD : NO OS : NO
132,900 บาท
ส่งฟรี
972 view

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง