ผลการค้นหาทั้งหมด 127 รายการ | สินค้าทุกรายการ (Include Vat)
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH-321] (RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
7,692 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
7,811 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH223] (WHITE/GREEN)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
6,302 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH321] (RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
3,882 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH322] (BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
190 บาท
2,016 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
2,794 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
5,610 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
5,563 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
6,562 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
2,878 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
2,791 view
16 GB. FLASH DRIVE APACER [AH321] (RED)
Capacity : 16 GB. Read Speed : 10 MB/Sec. Write Speed : 3 MB/Sec.
190 บาท
473 view
16 GB. FLASH DRIVE APACER [AH335G] (GREEN/WHITE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
352 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH333CA)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
259 บาท
614 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH223] (WHITE/BLUE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
1,153 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 32 GB. READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
2,030 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH326] (BLACK/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
623 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 Mb/s
259 บาท
7,191 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
259 บาท
2,395 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
2,065 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
259 บาท
2,457 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
2,392 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH333CC)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
540 บาท
592 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
540 บาท
2,761 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
540 บาท
2,203 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
540 บาท
2,866 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
540 บาท
2,157 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH-223] (WHITE/GREEN)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
8,760 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH322] (BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
170 บาท
3,327 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH326] (BLACK/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
5,756 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH326] (WHITE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
6,394 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
6,895 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
5,068 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
2,681 view
64 GB FLASH DRIVE COTEETCI IUSB FOR IPHONE IPAD
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,990 บาท
ส่งฟรี
974 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/8GB)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
190 บาท
17,263 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
1,300 บาท
ส่งฟรี
6,704 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,300 บาท
ส่งฟรี
1,903 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/128GBFR)USB 3.1
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,300 บาท
ส่งฟรี
4,225 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,380 บาท
ส่งฟรี
5,864 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,420 บาท
ส่งฟรี
2,618 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
8,630 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/16GBFE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
190 บาท
18,176 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
300 บาท
14,384 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/16GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
6,817 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30R/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
320 บาท
5,354 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
200 บาท
15,314 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
280 บาท
2,997 view
16 GB FLASH DRIVE KINGTON (DTDUO/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
250 บาท
13,945 view
16 GB. FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
210 บาท
2,075 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
420 บาท
8,430 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/32GBFE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
380 บาท
21,551 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
420 บาท
2,703 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
400 บาท
14,391 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
480 บาท
15,613 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/32GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
420 บาท
7,515 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
470 บาท
5,943 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/32GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100MB/s WRITE SPEED : 15MB/s
460 บาท
1,487 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
400 บาท
12,879 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
470 บาท
6,514 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
730 บาท
7,830 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
730 บาท
2,834 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
850 บาท
14,987 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/64GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
730 บาท
6,266 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
820 บาท
5,686 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
700 บาท
1,138 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
700 บาท
692 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
800 บาท
3,913 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/8GBFE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
185 บาท
12,004 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
2,462 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/8GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
200 บาท
2,769 view
8 GB. FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
190 บาท
1,563 view
1,490 บาท
ส่งฟรี
373 view
1,590 บาท
ส่งฟรี
6,065 view
3,490 บาท
ส่งฟรี
276 view
3,490 บาท
ส่งฟรี
274 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD2_128G_GAM46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,350 บาท
ส่งฟรี
8,133 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK EXTREME PRO USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 260 MB/s WRITE SPEED : 240 MB/s
2,850 บาท
ส่งฟรี
12,315 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA (SDCZ73_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,390 บาท
ส่งฟรี
1,083 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA(SDCZ48_0128G_U46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,290 บาท
ส่งฟรี
18,581 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD3_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,350 บาท
ส่งฟรี
5,043 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ43_128G_GAM46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,350 บาท
ส่งฟรี
5,882 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ600_0128G_G35)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,190 บาท
ส่งฟรี
5,717 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDIX30N_128G_PN6NE)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
3,590 บาท
ส่งฟรี
3,744 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDIX40N_128G_GN6NE)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
2,990 บาท
ส่งฟรี
945 view
128GB FLASH DRIVE SANDISK EXTREME(SDCZ80_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 245 MB/s WRITE SPEED : 190 MB/s
2,150 บาท
ส่งฟรี
1,743 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD2_016G_GAM46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
280 บาท
2,945 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL USB TYPE-C
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A MB/s
390 บาท
284 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD3_016G_G46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
280 บาท
1,832 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ33_016G_B35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
220 บาท
8,072 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ43_016G_GAM46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
250 บาท
3,045 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ50_016G_B35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
179 บาท
10,332 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ50C_016G_B35GE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
179 บาท
2,215 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ600_016G_G35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
220 บาท
4,140 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ71_016G_B35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
220 บาท
11,508 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDIX30N_016G_PN6NN)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,190 บาท
ส่งฟรี
3,469 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK ULTRA (SDCZ48_016G_U46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 20 MB/s
240 บาท
26,711 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK ULTRA (SDCZ73_016G_G46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
260 บาท
1,911 view
200 GB FLASH DRIVE WIFI SANDISK (SDWS4_200G_P46)
CAPACITY : 200 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
4,890 บาท
ส่งฟรี
1,213 view
32 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL USB TYPE-C
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A MB/s
550 บาท
296 view

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง