ผลการค้นหาทั้งหมด 153 รายการ | สินค้าทุกรายการ (Include Vat)
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH-321] (RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
7,488 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
7,614 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH223] (WHITE/GREEN)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
6,118 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH321] (RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
3,726 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH322] (BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
200 บาท
1,891 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
2,634 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
5,398 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
5,406 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
6,178 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
2,715 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
2,604 view
16 GB. FLASH DRIVE APACER [AH321] (RED)
Capacity : 16 GB. Read Speed : 10 MB/Sec. Write Speed : 3 MB/Sec.
200 บาท
338 view
16 GB. FLASH DRIVE APACER [AH335G] (GREEN/WHITE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
200 บาท
213 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH223] (WHITE/BLUE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
993 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 32 GB. READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
1,825 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH326] (BLACK/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
475 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 Mb/s
259 บาท
6,981 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
259 บาท
2,222 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
1,906 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
259 บาท
2,264 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
2,208 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH333CC)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
540 บาท
444 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
540 บาท
2,581 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
540 บาท
2,049 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
540 บาท
2,673 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
540 บาท
1,999 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH-223] (WHITE/GREEN)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
8,539 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH322] (BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
180 บาท
3,195 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH326] (BLACK/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
5,584 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
6,689 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH332] (BLACK/YELLOW)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
3,474 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
4,573 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
4,909 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
3,021 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
2,520 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH335G] (GREEN/WHITE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
180 บาท
376 view
64 GB FLASH DRIVE COTEETCI IUSB FOR IPHONE IPAD
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,990 บาท
ส่งฟรี
671 view
32 GB. FLASH DRIVE 3 IN 1 GMOBI (GRAY)
CAPACITY : 32 GB FOR IPHONE IPAD AND ANDROID
1,590 บาท
ส่งฟรี
6,060 view
32 GB. FLASH DRIVE 3 IN 1 GMOBI (SILVER)
CAPACITY : 32 GB FOR IPHONE IPAD AND ANDROID
1,590 บาท
ส่งฟรี
5,530 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/8GB)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
190 บาท
16,592 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
1,300 บาท
ส่งฟรี
6,201 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,300 บาท
ส่งฟรี
1,675 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/128GBFR)USB 3.1
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,300 บาท
ส่งฟรี
4,033 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,420 บาท
ส่งฟรี
5,435 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,420 บาท
ส่งฟรี
2,380 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
7,923 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/16GBFE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
179 บาท
17,268 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
300 บาท
13,826 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/16GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
6,280 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30R/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
3,000 บาท
ส่งฟรี
4,897 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/16GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 10 MฺB/s
280 บาท
1,295 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
200 บาท
14,656 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
280 บาท
2,776 view
16 GB FLASH DRIVE KINGTON (DTDUO/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
250 บาท
13,365 view
16 GB. FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
210 บาท
1,792 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
420 บาท
7,951 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/32GBFE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
380 บาท
20,897 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
420 บาท
2,360 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
400 บาท
14,180 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
480 บาท
15,289 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/32GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
420 บาท
7,006 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
470 บาท
5,532 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/32GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100MB/s WRITE SPEED : 15MB/s
460 บาท
1,276 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
400 บาท
12,417 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
470 บาท
6,068 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
730 บาท
7,361 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
730 บาท
2,651 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
860 บาท
14,661 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/64GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
730 บาท
5,860 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
800 บาท
5,260 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
700 บาท
931 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/64GB) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MฺB/s
700 บาท
7,200 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
700 บาท
539 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
800 บาท
3,675 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
190 บาท
6,200 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/8GBFE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
179 บาท
11,488 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
2,314 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
200 บาท
2,538 view
8 GB. FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
190 บาท
1,369 view
1,490 บาท
ส่งฟรี
224 view
1,590 บาท
ส่งฟรี
5,630 view
3,490 บาท
ส่งฟรี
149 view
3,490 บาท
ส่งฟรี
144 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD2_128G_GAM46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,290 บาท
ส่งฟรี
7,551 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK EXTREME PRO USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 260 MB/s WRITE SPEED : 240 MB/s
2,890 บาท
ส่งฟรี
11,812 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA (SDCZ73_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,390 บาท
ส่งฟรี
827 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA(SDCZ48_0128G_U46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,300 บาท
ส่งฟรี
17,911 view
128 GB FLASH DRIVE WIFI SANDISK (SDWS4_128G_P46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
3,490 บาท
ส่งฟรี
4,961 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD3_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,290 บาท
ส่งฟรี
4,542 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ43_128G_GAM46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,370 บาท
ส่งฟรี
5,574 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ600_0128G_G35)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,190 บาท
ส่งฟรี
5,441 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDIX30N_128G_PN6NE)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
3,590 บาท
ส่งฟรี
3,407 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDIX40N_128G_GN6NE)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
2,890 บาท
ส่งฟรี
602 view
128GB FLASH DRIVE SANDISK EXTREME(SDCZ80_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 245 MB/s WRITE SPEED : 190 MB/s
2,190 บาท
ส่งฟรี
1,390 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD2_016G_GAM46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
290 บาท
2,631 view
16 GB FLASH DRIVE WIFI SANDISK (SDWS4_016G_P46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED :N/A WRITE SPEED : N/A
1,090 บาท
ส่งฟรี
4,130 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD3_016G_G46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
290 บาท
1,526 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ33_016G_B35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
230 บาท
7,774 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ43_016G_GAM46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
250 บาท
2,721 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ50_016G_B35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
9,802 view

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง