คอมพิวเตอร์ ครบเครื่อง เรื่อง ไอที Computer IT
MEMBER
รถเข็น
ประเภทสินค้า
+
+
+
+
CPU
+
+
RAM
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
UPS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
NAS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ข้อมูลเพิ่มเติม

16 GB. MICRO SD CARD KINGSTON (SDC4/16GB) - 6101049291

ราคา 240 บาท (รวม vat)

รับประกัน LT

16 GB. MICRO SD CARD KINGSTON (SDC4/16GB) - 6101049291

Capacity 16 GB.
Read Speed
Write Speed 4 MB/Sec
Warranty LT

16 GB. MICRO SD CARD KINGSTON (SDC4/16GB) - 6101049291

Copyright©2011 J.I.B. COMPUTER GROUP All rights reserved.