คอมพิวเตอร์ ครบเครื่อง เรื่อง ไอที Computer IT
MEMBER
รถเข็น
ประเภทสินค้า
+
+
+
+
CPU
+
+
RAM
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
UPS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
NAS
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ข้อมูลเพิ่มเติม

LAN CARD 10/100 D-LINK (DFE-520TX) - 4201026008

ราคา 200 บาท (รวม vat)

รับประกัน LT

LAN CARD 10/100 D-LINK (DFE-520TX) - 4201026008

Number of LAN port 1 Port
Data transfer rate 10/100 Mbps
Warranty LT

LAN CARD 10/100 D-LINK (DFE-520TX) - 4201026008

Copyright©2011 J.I.B. COMPUTER GROUP All rights reserved.