เพื่อความสะดวก ในการ Shopping สินค้าไอที เลือกซื้อสินค้าอย่างไร้กังวล ลงทะเบียนรับสิทธิ์จองคิวก่อนใครได้เลย!

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับคิวเข้างาน
  1. Login Facebook
  2. คลิกรอบที่ท่านต้องการเข้างาน
  3. ยืนยันการลงทะเบียนรับคิวเข้างาน
  4. ท่านจะได้รับรหัสยืนยันตัวตนใน Email,SMS
  5. นำ QR Code ยืนยันตัวตนของคุณมาแสดงหน้างาน เพื่อเข้างานตามรอบที่ท่านลงทะเบียนไว้
  6. เลือกซื้อสินค้าตามความต้องการ
  7. ถ้าไม่สะดวกจองคิวผ่านเว็บไซต์ สามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้ อีก 300 คิว ต่อรอบ
  8. กรณีลงทะเบียนแล้ว ไม่ไดัรับข้อความ SMS ท่านสามารถนำเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ มายืนยันตัวตนที่หน้างานได้

หมายเหตุ : หากคุณมาไม่ตรงเวลาตามรอบที่ลงทะเบียนไว้ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม และ ขอสงวนสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 คิว

ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020

AA

09.00 น. - 10.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 245 คน
AB

10.01 น. - 11.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 240 คน
AC

11.01 น. - 12.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 236 คน
AD

12.01 น. - 13.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 233 คน
AE

13.01 น. - 14.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 238 คน
AF

14.01 น. - 15.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 210 คน
AG

15.01 น. - 16.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 102 คน
AH

16.01 น. - 17.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 98 คน
AI

17.01 น. - 18.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 240 คน

ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020

BA

09.00 น. - 10.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 239 คน
BB

10.01 น. - 11.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 227 คน
BC

11.01 น. - 12.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 237 คน
BD

12.01 น. - 13.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 230 คน
BE

13.01 น. - 14.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 231 คน
BF

14.01 น. - 15.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 229 คน
BG

15.01 น. - 16.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 234 คน
BH

16.01 น. - 17.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 242 คน
BI

17.01 น. - 18.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 249 คน

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

CA

09.00 น. - 10.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 239 คน
CB

10.01 น. - 11.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 230 คน
CC

11.01 น. - 12.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 231 คน
CD

12.01 น. - 13.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 227 คน
CE

13.01 น. - 14.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 233 คน
CF

14.01 น. - 15.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 229 คน
CG

15.01 น. - 16.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 170 คน
CH

16.01 น. - 17.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 137 คน
CI

17.01 น. - 18.00 น.

ทั้งหมด 250 คน | ลงทะเบียนแล้ว 201 คน