ARTICLE AND NEWS


เล่นมือถือตอนฝนตก เสี่ยงฟ้าผ่า จริงหรือ?

          ไม่เป็นความจริง เนื่องจากโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานต่ำ และยังไม่มีองค์ประกอบใด ที่จะทำให้เกิดฟ้าผ่าลงมา เนื่องจากฟ้ามักจะผ่าลงในสิ่งที่สูงที่สุดในบริเวณนั้น หรือ สิ่งของที่มีปริมาณโลหะมากๆ ในขณะที่โทรศัพท์เป็นเพียงเครื่อง ใช้ไฟฟ้าเครื่องเล็ก ๆ ที่มีปริมาณโลหะเพียงน้อยนิดเท่านั้นเอง

          แล้วเราสามารถเล่นโทรศัพท์ตอนฟ้าร้องได้มั้ย?

เราสามารถเล่นโทรศัพท์ตอนฟ้าร้องได้ หากเราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย เช่น อยู่ภายในบ้าน หรือในอาคาร เนื่องจากการโดนฟ้าผ่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นโทรศัพท์ตอนฟ้าร้อง แต่เป็นเพราะเราอยู่ในพื้นที่โล่งใต้ต้นไม้ หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการโดนฟ้าผ่าลงมาตรงๆ

          ฉะนั้น เพื่อป้องกันการโดนฟ้าผ่าจากความบังเอิญ และป้องกันโอกาสการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในตัวเครื่อง หากมีฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ควรเล่นมือถืออยู่ภายในอาคารนั่นเอง