Grand Opening เจ.ไอ.บี. สาขา เซ็นทรัลพลาซา บางนา

เจ.ไอ.บี. ก็ได้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขา ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็น SmartPhone Notebook Computer Set และ Gaming Gear

*** โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2560 เท่านั้น
*** โปรโมชั่นเฉพาะซื้อสินค้าที่ร้าน เจ.ไอ.บี. สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา เท่านั้น

หมายเหตุ : ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า ราคา และโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงความผิดพลาดทางการพิมพ์ (ตก/หล่น) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง