Grand Opening เจ.ไอ.บี. สาขาเพชรบูรณ์

เจ.ไอ.บี. ก็ได้ฤกษ์งานยามดีในการเปิดสาขาน้องใหม่เพิ่มอีกสาขานั้นก็คือ เจ.ไอ.บี. สาขาเพชรบูรณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็น SmartPhone Notebook Computer Set และ Gaming Gear
*** โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 5 - 20 เมษายน 2560 เท่านั้น
*** โปรโมชั่นเฉพาะซื้อสินค้าที่ร้าน เจ.ไอ.บี. สาขาเพชรบูรณ์ เท่านั้น

หมายเหตุ : ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า ราคา และโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงความผิดพลาดทางการพิมพ์ (ตก/หล่น) ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง