ภาพบรรยากาศ MINE EXTREME CHALLENGE 2017
          จัดโดย บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมกับกิจกรรมดีๆ ที่จะส่งเสริมแนวทาง ความคิด การออกแบบ และความชื่นชอบในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในแต่ละแนวคิดของแต่ละคน สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นการประกวดการออกแบบการ MODDING CASE เครื่องคอมพิวเตอร์ในสไตล์ของคุณเอง โดยไม่จำกัดแนวคิด และวิธีการ เพียงแค่มีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถมาประลองผีมือกันภายในงานยังมีการจับรางวัลเป็นการ์ดจอ GTX 1050 จำนวน 20 รางวัล งานนี้จะมีจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 นี้เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง