ภาพบรรยากาศการเปิดสาขาน้องใหม่ JIB สาขาอยุธยาซิตี้ปาร์ค เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา 

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง