1. เข้าระบบแล้วเลือกที่ “ข้อมูลทั่วไป” 

 

2. เลือก “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 

3. ใส่รหัสผ่านใหม่ โดยใส่รหัสให้เหมือนกันทั้งสองช่อง

 

 

4. รอสักครู่ แล้วระบบก็จะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ให้

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง