เงื่อนไขการส่งด่วน 2 ชั่วโมง เชียงใหม่

เงื่อนไขการส่งด่วน 2 ชั่วโมง (เชียงใหม่)

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับส่งสินค้าภายใน จังหวัด เชียงใหม่ ตามพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
  3. เมื่อสั่งซื้อสินค้าราคาขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป
  4. เฉพาะเวลาทำการ 12:00 - 18:00 น. (ตัดรอบออเดอร์และชำระเงินภายในเวลา 16:00 น. เท่านั้น)
  5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. จัดส่งทุกวันยกเว้นวันหยุด และนักขัตฤกษ์
  7. สินค้าต้องมีขนาดไม่เกิน 50x70x70 cm. (กว้างxยาวxสูง) ไม่ว่าด้านใดหรือด้านหนึ่ง
  8. หากสินค้ามีปัญหาทางบริษัทฯ จะรับเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ถึงที่บ้าน
  9. การจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

พื้นที่จัดส่งสินค้า 2 ชม.

  จังหวัด เขต / อำเภอ แขวง / ตำบล รหัสไปรษณีย์
1 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50000
2 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขามหลวง 50120
3 เชียงใหม่ หางดง สบแม่ข่า 50340
4 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50100
5 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50200
6 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง 50210
7 เชียงใหม่ สารภี ชมภู 50140
8 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50200
9 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก 50210
10 เชียงใหม่ สารภี สันทราย 50140
11 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สง่าบ้าน 50220
12 เชียงใหม่ สันทราย สันป่าเปา 50290
13 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50300
14 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าเมี่ยง 50220
15 เชียงใหม่ หางดง หางดง 50230
16 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50300
17 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50000
18 เชียงใหม่ แม่ริม แม่แรม 50180
19 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 50230
20 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50100
21 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50000
22 เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง 50120
23 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 50340
24 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50200
25 เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง 50210
26 เชียงใหม่ สารภี หนองแฝก 50140
27 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50200
28 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 50210
29 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50300
30 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สำราญราษฎร์ 50220
31 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 50290
32 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50300
33 เชียงใหม่ แม่ริม ริมเหนือ 50180
34 เชียงใหม่ หางดง หนองตอง 50230
35 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50100
36 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50000
37 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว 50180
38 เชียงใหม่ หางดง หางดง 50340
39 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50100
40 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50000
41 เชียงใหม่ สันป่าตอง สันกลาง 50120
42 เชียงใหม่ หางดง หนองตอง 50340
43 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50100
44 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50200
45 เชียงใหม่ สันป่าตอง น้ำบ่อหลวง 50120
46 เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง 50140
47 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50200
48 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 50210
49 เชียงใหม่ สารภี ดอนแก้ว 50140
50 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ 50220
51 เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร 50290
52 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50300
53 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่ฮ้อยเงิน 50220
54 เชียงใหม่ สันทราย เมืองเล็น 50290
55 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50300
56 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50000
57 เชียงใหม่ แม่ริม สะลวง 50180
58 เชียงใหม่ หางดง บ้านแหวน 50230
59 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50100
60 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50000
61 เชียงใหม่ สันป่าตอง แม่ก๊า 50120
62 เชียงใหม่ หางดง บ้านแหวน 50340
63 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50100
64 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50200
65 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 50210
66 เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน 50140
67 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50200
68 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 50210
69 เชียงใหม่ สารภี ป่าบง 50140
70 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าลาน 50220
71 เชียงใหม่ สันทราย หนองแหย่ง 50290
72 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50300
73 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ 50220
74 เชียงใหม่ หางดง หนองแก๋ว 50230
75 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50300
76 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50000
77 เชียงใหม่ แม่ริม โป่งแยง 50180
78 เชียงใหม่ หางดง บ้านปง 50230
79 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50100
80 เชียงใหม่ หางดง หนองแก๋ว 50340
81 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50100
82 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50200
83 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งสะโตก 50120
84 เชียงใหม่ หางดง บ้านปง 50340
85 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50200
86 เชียงใหม่ สันทราย สันป่าเปา 50210
87 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง 50140
88 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชิงดอย 50220
89 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง 50290
90 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50300
91 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่คือ 50220
92 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก 50290
93 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50300
94 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50000
95 เชียงใหม่ แม่ริม สันโป่ง 50180
96 เชียงใหม่ หางดง ขุนคง 50230
97 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50100
98 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50000
99 เชียงใหม่ แม่ริม เหมืองแก้ว 50180
100 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50000
101 เชียงใหม่ สันป่าตอง ท่าวังพร้าว 50120
102 เชียงใหม่ หางดง ขุนคง 50340
103 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50100
104 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50200
105 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน 50120
106 เชียงใหม่ สารภี สารภี 50140
107 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50200
108 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 50210
109 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล 50140
110 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าป้อง 50220
111 เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง 50290
112 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50300
113 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่โป่ง 50220
114 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 50290
115 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50300
116 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50000
117 เชียงใหม่ แม่ริม ห้วยทราย 50180
118 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 50230
119 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50100
120 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50000
121 เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านแม 50120
122 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 50340
123 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50200
124 เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร 50210
125 เชียงใหม่ สารภี ขัวมุง 50140
126 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50200
127 เชียงใหม่ สันทราย เมืองเล็น 50210
128 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50300
129 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ 50220
130 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 50290
131 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50300
132 เชียงใหม่ แม่ริม ริมใต้ 50180
133 เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว 50230
134 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50100
135 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50000
136 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา 50180
137 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ 50230
138 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50100
139 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50000
140 เชียงใหม่ สันป่าตอง ยุหว่า 50120
141 เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว 50340
142 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50100
143 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50200
144 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งต้อม 50120
145 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ 50340
146 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50200
147 เชียงใหม่ สันทราย หนองแหย่ง 50210
148 เชียงใหม่ สารภี ท่ากว้าง 50140
149 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย 50220
150 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 50290
151 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50300
152 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดใหญ่ 50220
153 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 50290
154 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50300
155 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50000
156 เชียงใหม่ แม่ริม ขี้เหล็ก 50180
157 เชียงใหม่ หางดง สบแม่ข่า 50230
158 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50100