เงื่อนไขการส่งด่วน 2 ชั่วโมง เชียงใหม่

เงื่อนไขการส่งด่วน 2 ชั่วโมง (เชียงใหม่)

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับส่งสินค้าภายใน จังหวัด เชียงใหม่ ตามพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
  3. เมื่อสั่งซื้อสินค้าราคาขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป
  4. เฉพาะเวลาทำการ 12:00 - 18:00 น. (ตัดรอบออเดอร์และชำระเงินภายในเวลา 16:00 น. เท่านั้น)
  5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. จัดส่งทุกวันยกเว้นวันหยุด และนักขัตฤกษ์
  7. สินค้าต้องมีขนาดไม่เกิน 50x70x70 cm. (กว้างxยาวxสูง) ไม่ว่าด้านใดหรือด้านหนึ่ง
  8. หากสินค้ามีปัญหาทางบริษัทฯ จะรับเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ถึงที่บ้าน
  9. การจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

พื้นที่จัดส่งสินค้า 2 ชม.

  จังหวัด เขต / อำเภอ แขวง / ตำบล รหัสไปรษณีย์
1 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งสะโตก 50120
2 เชียงใหม่ หางดง บ้านปง 50340
3 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50200
4 เชียงใหม่ สันทราย สันป่าเปา 50210
5 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง 50140
6 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชิงดอย 50220
7 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง 50290
8 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50300
9 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่คือ 50220
10 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก 50290
11 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50300
12 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50000
13 เชียงใหม่ แม่ริม สันโป่ง 50180
14 เชียงใหม่ หางดง ขุนคง 50230
15 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50100
16 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50000
17 เชียงใหม่ แม่ริม เหมืองแก้ว 50180
18 เชียงใหม่ หางดง หนองแก๋ว 50340
19 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50100
20 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50200
21 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50200
22 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน 50120
23 เชียงใหม่ สารภี สารภี 50140
24 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50200
25 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 50210
26 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล 50140
27 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าป้อง 50220
28 เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง 50290
29 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50300
30 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่โป่ง 50220
31 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 50290
32 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50300
33 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50000
34 เชียงใหม่ แม่ริม ห้วยทราย 50180
35 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 50230
36 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50100
37 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50000
38 เชียงใหม่ สันป่าตอง ท่าวังพร้าว 50120
39 เชียงใหม่ หางดง ขุนคง 50340
40 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50100
41 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50200
42 เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร 50210
43 เชียงใหม่ สารภี ขัวมุง 50140
44 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50200
45 เชียงใหม่ สันทราย เมืองเล็น 50210
46 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50300
47 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ 50220
48 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 50290
49 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50300
50 เชียงใหม่ แม่ริม ริมใต้ 50180
51 เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว 50230
52 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50100
53 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50000
54 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา 50180
55 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ 50230
56 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50100
57 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50000
58 เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านแม 50120
59 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 50340
60 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50200
61 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งต้อม 50120
62 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ 50340
63 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50200
64 เชียงใหม่ สันทราย หนองแหย่ง 50210
65 เชียงใหม่ สารภี ท่ากว้าง 50140
66 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย 50220
67 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 50290
68 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50300
69 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดใหญ่ 50220
70 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 50290
71 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50300
72 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50000
73 เชียงใหม่ แม่ริม ขี้เหล็ก 50180
74 เชียงใหม่ หางดง สบแม่ข่า 50230
75 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50100
76 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50000
77 เชียงใหม่ สันป่าตอง ยุหว่า 50120
78 เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว 50340
79 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50100
80 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50200
81 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง 50210
82 เชียงใหม่ สารภี ชมภู 50140
83 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50200
84 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก 50210
85 เชียงใหม่ สารภี สันทราย 50140
86 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สง่าบ้าน 50220
87 เชียงใหม่ สันทราย สันป่าเปา 50290
88 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50300
89 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าเมี่ยง 50220
90 เชียงใหม่ หางดง หางดง 50230
91 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50300
92 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50000
93 เชียงใหม่ แม่ริม แม่แรม 50180
94 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 50230
95 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50100
96 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50000
97 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขามหลวง 50120
98 เชียงใหม่ หางดง สบแม่ข่า 50340
99 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50100
100 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50200
101 เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง 50210
102 เชียงใหม่ สารภี หนองแฝก 50140
103 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50200
104 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 50210
105 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50300
106 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สำราญราษฎร์ 50220
107 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 50290
108 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50300
109 เชียงใหม่ แม่ริม ริมเหนือ 50180
110 เชียงใหม่ หางดง หนองตอง 50230
111 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50100
112 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50000
113 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว 50180
114 เชียงใหม่ หางดง หางดง 50340
115 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50100
116 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50000
117 เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง 50120
118 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 50340
119 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50200
120 เชียงใหม่ สันป่าตอง น้ำบ่อหลวง 50120
121 เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง 50140
122 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50200
123 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 50210
124 เชียงใหม่ สารภี ดอนแก้ว 50140
125 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ 50220
126 เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร 50290
127 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50300
128 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่ฮ้อยเงิน 50220
129 เชียงใหม่ สันทราย เมืองเล็น 50290
130 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50300
131 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50000
132 เชียงใหม่ แม่ริม สะลวง 50180
133 เชียงใหม่ หางดง บ้านแหวน 50230
134 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50100
135 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50000
136 เชียงใหม่ สันป่าตอง สันกลาง 50120
137 เชียงใหม่ หางดง หนองตอง 50340
138 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50100
139 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50200
140 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 50210
141 เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน 50140
142 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50200
143 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 50210
144 เชียงใหม่ สารภี ป่าบง 50140
145 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าลาน 50220
146 เชียงใหม่ สันทราย หนองแหย่ง 50290
147 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50300
148 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ 50220
149 เชียงใหม่ หางดง หนองแก๋ว 50230
150 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50300
151 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50000
152 เชียงใหม่ แม่ริม โป่งแยง 50180
153 เชียงใหม่ หางดง บ้านปง 50230
154 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50100
155 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50000
156 เชียงใหม่ สันป่าตอง แม่ก๊า 50120
157 เชียงใหม่ หางดง บ้านแหวน 50340
158 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50100