เงื่อนไขการส่งด่วน 2 ชั่วโมง เชียงใหม่

เงื่อนไขการส่งด่วน 2 ชั่วโมง (เชียงใหม่)

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับส่งสินค้าภายใน จังหวัด เชียงใหม่ ตามพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
  3. เมื่อสั่งซื้อสินค้าราคาขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป
  4. เฉพาะเวลาทำการ 12:00 - 18:00 น. (ตัดรอบออเดอร์และชำระเงินภายในเวลา 16:00 น. เท่านั้น)
  5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. จัดส่งทุกวันยกเว้นวันหยุด และนักขัตฤกษ์
  7. สินค้าต้องมีขนาดไม่เกิน 50x70x70 cm. (กว้างxยาวxสูง) ไม่ว่าด้านใดหรือด้านหนึ่ง
  8. หากสินค้ามีปัญหาทางบริษัทฯ จะรับเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ถึงที่บ้าน
  9. การจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

พื้นที่จัดส่งสินค้า 2 ชม.

  จังหวัด เขต / อำเภอ แขวง / ตำบล รหัสไปรษณีย์
1 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50200
2 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 50210
3 เชียงใหม่ สารภี ดอนแก้ว 50140
4 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ 50220
5 เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร 50290
6 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50300
7 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่ฮ้อยเงิน 50220
8 เชียงใหม่ สันทราย เมืองเล็น 50290
9 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50300
10 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50000
11 เชียงใหม่ แม่ริม สะลวง 50180
12 เชียงใหม่ หางดง บ้านแหวน 50230
13 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50100
14 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50000
15 เชียงใหม่ สันป่าตอง สันกลาง 50120
16 เชียงใหม่ หางดง หนองตอง 50340
17 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50100
18 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50200
19 เชียงใหม่ สันป่าตอง น้ำบ่อหลวง 50120
20 เชียงใหม่ สารภี ยางเนิ้ง 50140
21 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50200
22 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 50210
23 เชียงใหม่ สารภี ไชยสถาน 50140
24 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50200
25 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 50210
26 เชียงใหม่ สารภี ป่าบง 50140
27 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าลาน 50220
28 เชียงใหม่ สันทราย หนองแหย่ง 50290
29 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50300
30 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทพเสด็จ 50220
31 เชียงใหม่ หางดง หนองแก๋ว 50230
32 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50300
33 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50000
34 เชียงใหม่ แม่ริม โป่งแยง 50180
35 เชียงใหม่ หางดง บ้านปง 50230
36 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50100
37 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50000
38 เชียงใหม่ สันป่าตอง แม่ก๊า 50120
39 เชียงใหม่ หางดง บ้านแหวน 50340
40 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50100
41 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50200
42 เชียงใหม่ สันทราย สันป่าเปา 50210
43 เชียงใหม่ สารภี หนองผึ้ง 50140
44 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เชิงดอย 50220
45 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง 50290
46 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50300
47 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่คือ 50220
48 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก 50290
49 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50300
50 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50000
51 เชียงใหม่ แม่ริม สันโป่ง 50180
52 เชียงใหม่ หางดง ขุนคง 50230
53 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา 50100
54 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50000
55 เชียงใหม่ แม่ริม เหมืองแก้ว 50180
56 เชียงใหม่ หางดง หนองแก๋ว 50340
57 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองหอย 50100
58 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50200
59 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งสะโตก 50120
60 เชียงใหม่ หางดง บ้านปง 50340
61 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50200
62 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขุนหวาน 50120
63 เชียงใหม่ สารภี สารภี 50140
64 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50200
65 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 50210
66 เชียงใหม่ สารภี ท่าวังตาล 50140
67 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าป้อง 50220
68 เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง 50290
69 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50300
70 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด แม่โป่ง 50220
71 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 50290
72 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50300
73 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50000
74 เชียงใหม่ แม่ริม ห้วยทราย 50180
75 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 50230
76 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ วัดเกต 50100
77 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50000
78 เชียงใหม่ สันป่าตอง ท่าวังพร้าว 50120
79 เชียงใหม่ หางดง ขุนคง 50340
80 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ฟ้าฮ่าม 50100
81 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50200
82 เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร 50210
83 เชียงใหม่ สารภี ขัวมุง 50140
84 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50200
85 เชียงใหม่ สันทราย เมืองเล็น 50210
86 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50300
87 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ 50220
88 เชียงใหม่ สันทราย หนองจ๊อม 50290
89 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50300
90 เชียงใหม่ แม่ริม ริมใต้ 50180
91 เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว 50230
92 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ศรีภูมิ 50100
93 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50000
94 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา 50180
95 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ 50230
96 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ แม่เหียะ 50100
97 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50000
98 เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านแม 50120
99 เชียงใหม่ หางดง สันผักหวาน 50340
100 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50200
101 เชียงใหม่ สันทราย หนองแหย่ง 50210
102 เชียงใหม่ สารภี ท่ากว้าง 50140
103 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สันปูเลย 50220
104 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายน้อย 50290
105 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50300
106 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ตลาดใหญ่ 50220
107 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝกใหม่ 50290
108 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50300
109 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50000
110 เชียงใหม่ แม่ริม ขี้เหล็ก 50180
111 เชียงใหม่ หางดง สบแม่ข่า 50230
112 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างม่อย 50100
113 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50000
114 เชียงใหม่ สันป่าตอง ยุหว่า 50120
115 เชียงใหม่ หางดง หารแก้ว 50340
116 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ท่าศาลา 50100
117 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50200
118 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทุ่งต้อม 50120
119 เชียงใหม่ หางดง น้ำแพร่ 50340
120 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50200
121 เชียงใหม่ สันทราย สันทรายหลวง 50210
122 เชียงใหม่ สารภี ชมภู 50140
123 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50200
124 เชียงใหม่ สันทราย แม่แฝก 50210
125 เชียงใหม่ สารภี สันทราย 50140
126 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สง่าบ้าน 50220
127 เชียงใหม่ สันทราย สันป่าเปา 50290
128 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50300
129 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ป่าเมี่ยง 50220
130 เชียงใหม่ หางดง หางดง 50230
131 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50300
132 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างคลาน 50000
133 เชียงใหม่ แม่ริม แม่แรม 50180
134 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 50230
135 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ช้างเผือก 50100
136 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หนองป่าครั่ง 50000
137 เชียงใหม่ สันป่าตอง มะขามหลวง 50120
138 เชียงใหม่ หางดง สบแม่ข่า 50340
139 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าตัน 50100
140 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50200
141 เชียงใหม่ สันทราย สันนาเม็ง 50210
142 เชียงใหม่ สารภี หนองแฝก 50140
143 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50200
144 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่ 50210
145 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50300
146 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด สำราญราษฎร์ 50220
147 เชียงใหม่ สันทราย หนองหาร 50290
148 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50300
149 เชียงใหม่ แม่ริม ริมเหนือ 50180
150 เชียงใหม่ หางดง หนองตอง 50230
151 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ พระสิงห์ 50100
152 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สุเทพ 50000
153 เชียงใหม่ แม่ริม ดอนแก้ว 50180
154 เชียงใหม่ หางดง หางดง 50340
155 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ป่าแดด 50100
156 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ สันผีเสื้อ 50000
157 เชียงใหม่ สันป่าตอง บ้านกลาง 50120
158 เชียงใหม่ หางดง หนองควาย 50340