เงื่อนไขการส่งด่วน 2 ชั่วโมง นครราชสีมา (โคราช)

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับส่งสินค้าภายใน จังหวัด นครราชสีมา (โคราช) ตามพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
  3. เมื่อสั่งซื้อสินค้าราคาขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป
  4. เฉพาะเวลาทำการ 12:00 - 18:00 น. (ตัดรอบออเดอร์และชำระเงินภายในเวลา 16:00 น. เท่านั้น)
  5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. จัดส่งทุกวันยกเว้นวันหยุด และนักขัตฤกษ์
  7. สินค้าต้องมีขนาดไม่เกิน 50x70x70 cm. (กว้างxยาวxสูง) ไม่ว่าด้านใดหรือด้านหนึ่ง
  8. หากสินค้ามีปัญหาทางบริษัทฯ จะรับเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ถึงที่บ้าน
  9. การจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

พื้นที่จัดส่งสินค้า 2 ชม.

  จังหวัด เขต / อำเภอ แขวง / ตำบล รหัสไปรษณีย์
1 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สีมุม 30000
2 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกสูง 30310
3 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านเกาะ 30310
4 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สุรนารี 30310
5 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา มะเริง 30000
6 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธ 30000
7 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านใหม่ 30000
8 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองกระทุ่ม 30000
9 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ปรุใหญ่ 30310
10 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านโพธิ์ 30310
11 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พะเนา 30310
12 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หมื่นไวย 30000
13 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จอหอ 30000
14 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง 30310
15 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไผ่ล้อม 30310
16 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ไชยมงคล 30310
17 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองจะบก 30000
18 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ช้างทอง 30000
19 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หัวทะเล 30000
20 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา 30000
21 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ตลาด 30000
22 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา มะเริง 30310
23 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านใหม่ 30310
24 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สีมุม 30310
25 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองระเวียง 30000
26 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ หนองงูเหลือม 30000
27 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พุดซา 30000
28 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ 30000
29 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หมื่นไวย 30310
30 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จอหอ 30310
31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง 30000
32 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองกระทุ่ม 30310
33 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พลกรัง 30000
34 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด 30000
35 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สุรนารี 30000
36 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองจะบก 30310
37 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หัวทะเล 30310
38 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา 30310
39 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกสูง 30000
40 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง 30000
41 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านเกาะ 30000
42 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พะเนา 30000
43 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองระเวียง 30310
44 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พุดซา 30310
45 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ตลาด 30310
46 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ปรุใหญ่ 30000
47 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง 30000
48 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านโพธิ์ 30000
49 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง 30310
50 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พลกรัง 30310
51 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด 30310
52 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง 30000
53 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ 30310
54 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไผ่ล้อม 30000
55 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ไชยมงคล 30000