เงื่อนไขการส่งด่วน 2 ชั่วโมง นครราชสีมา (โคราช)

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับส่งสินค้าภายใน จังหวัด นครราชสีมา (โคราช) ตามพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
  3. เมื่อสั่งซื้อสินค้าราคาขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป
  4. เฉพาะเวลาทำการ 12:00 - 18:00 น. (ตัดรอบออเดอร์และชำระเงินภายในเวลา 16:00 น. เท่านั้น)
  5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. จัดส่งทุกวันยกเว้นวันหยุด และนักขัตฤกษ์
  7. สินค้าต้องมีขนาดไม่เกิน 50x70x70 cm. (กว้างxยาวxสูง) ไม่ว่าด้านใดหรือด้านหนึ่ง
  8. หากสินค้ามีปัญหาทางบริษัทฯ จะรับเปลี่ยน/คืนสินค้าให้ถึงที่บ้าน
  9. การจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

พื้นที่จัดส่งสินค้า 2 ชม.

  จังหวัด เขต / อำเภอ แขวง / ตำบล รหัสไปรษณีย์
1 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พลกรัง 30000
2 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด 30000
3 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ 30000
4 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หมื่นไวย 30310
5 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จอหอ 30310
6 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง 30000
7 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองกระทุ่ม 30310
8 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านเกาะ 30000
9 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สุรนารี 30000
10 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองจะบก 30310
11 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หัวทะเล 30310
12 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา 30310
13 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกสูง 30000
14 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง 30000
15 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ปรุใหญ่ 30000
16 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ หนองยาง 30000
17 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านโพธิ์ 30000
18 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พะเนา 30000
19 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองระเวียง 30310
20 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พุดซา 30310
21 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ตลาด 30310
22 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไผ่ล้อม 30000
23 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ไชยมงคล 30000
24 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง 30310
25 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พลกรัง 30310
26 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกกรวด 30310
27 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง 30000
28 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ 30310
29 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา มะเริง 30000
30 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ พระพุทธ 30000
31 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านใหม่ 30000
32 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สีมุม 30000
33 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โคกสูง 30310
34 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านเกาะ 30310
35 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สุรนารี 30310
36 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หมื่นไวย 30000
37 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา จอหอ 30000
38 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองกระทุ่ม 30000
39 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ปรุใหญ่ 30310
40 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านโพธิ์ 30310
41 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พะเนา 30310
42 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หัวทะเล 30000
43 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา 30000
44 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง 30310
45 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไผ่ล้อม 30310
46 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ไชยมงคล 30310
47 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองจะบก 30000
48 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ช้างทอง 30000
49 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองระเวียง 30000
50 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ หนองงูเหลือม 30000
51 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พุดซา 30000
52 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ตลาด 30000
53 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา มะเริง 30310
54 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา บ้านใหม่ 30310
55 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา สีมุม 30310