ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

20180915085625_1.jpg
วันที่ประกาศ : 2017-09-12 15:34:58
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้าให้เรียบร้อย - จัดเตรียมของเพื่อส่งไปตามสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- เพศ:ชาย อายุ 18 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา:ม.3 ขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจสมัครงานออนไลน์ หรือติดต่อขอรับเอกสารการสมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาที่สนใจ

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนาบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  12120  

--เอกสารประกอบการสมัคร--
1. รูปถ่ายหน้าตรง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารรับรองการศึกษา

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล : 085-122-4393 / 090-651-0035 / 02-791-2000 ต่อ 2302