เงื่อนไขการรับประกันและการเคลมสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันและการเคลมสินค้าที่เสียภายใน 7 วัน

1.  สินค้าที่เสียหายบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถนำกลับมาเปลี่ยนใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากที่ลูกค้ารับสินค้า (อ้างอิงจากลายเซ็นต์ที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าต้องเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้น และสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบ ตัวสินค้าและกล่องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

2.  สินค้าประเภท PRINTER รับประกันเฉพาะตัวเครื่องเท่านั้น ไม่รวมถึงอุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น โทนเนอร์, ตลับหมึก, ผ้าซับหมึก เป็นต้น PRINTER ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือรับคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นต้องส่งเข้าศูนย์บริการเท่านั้น (นำส่งได้ที่ J.I.B. ทุกสาขา)

3.  กรณีที่มีการอัพเกรดสินค้าทดแทนรุ่นอื่นหรือรุ่นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าได้สินค้ารุ่นใหม่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อทราบและยืนยันก่อนมีการอัพเกรดสินค้าทุกครั้ง

4.  สินค้าที่อยู่ในสภาพนอกเงื่อนไข เช่น ชำรุด, แตก, หัก, บุบ, ไหม้, บิ่น, งอ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, มีรอยขีดขูดที่แผงวงจร หรือ อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

5.  สินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

6.  สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น มีคราบกาว, คราบออกไซด์, คราบน้ำ, คราบมูลสัตว์, มีรอยสนิม, มีรอยขีดข่วน, PCB มีลายวงจรขาดเป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน

7.  CASE รับประกันเฉพาะ Power Supply เท่านั้น

8.  บริษัทฯ  จะติดตั้ง Software ลงบนฮาร์ดดิสก์, เครื่องคอมพิวเตอร์ เฉพาะที่มีใบรับรองลิขสิทธิ์แท้ของผลิตภัณฑ์ Software ที่ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์เท่านั้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับ Software ที่ผู้ซื้อได้จัดหามาติดตั้งเอง

9.  ในกรณีที่เกิดปัญหาเนื่องมาจาก Hardware, Software ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ รวมทั้ง Hardware, Software ที่ผู้ซื้อเพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งไม่รองรับกับสินค้าของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่นหรือรับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว

10. สินค้าประเภท Flash Drive, Multimedia Card หรือสินค้าประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องสินค้าและนำมายื่นกับทางบริษัทฯ เพื่อใช้แสดงสิทธิ์ในการซ่อม รวมถึงสินค้าประเภท LCD และ MONITOR ยี่ห้อ SAMSUNG จะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องที่ตัวสินค้าตรงกับหมายเลขประจำเครื่องที่กล่องสินค้า

11. สินค้าประเภท LCD (LCD Monitor, LCD Notebook) หากเกิดจุด Dead Pixel (ดอท) รับประกันตั้งแต่ 4 จุดขึ้นไป (ตามมาตรฐานผู้ผลิตสินค้า)

12. สินค้าต้องมี Sticker และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)ของทางบริษัทฯ และ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอยชำรุด, ฉีกขาด, ลบ, หลุดหาย หรือมีการแก้ไข Stickerรับประกันที่ติดบนตัวสินค้า ถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน

13. การรับประกันสินค้าแบบ LT (Life Time) คือ การรับประกันสินค้าภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ซึ่งจะให้การประกันตลอดระยะเวลาที่สินค้านี้ยังอยู่ในการการผลิตเมื่อการประกาศหยุดการผลิตสินค้าประเภทนั้น ๆ (EOL) อย่างเป็นทางการจากผู้ผลิต จะให้มีการรับประกันต่อไปอีก 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ตัวอย่างสภาพสินค้าที่ผิดกับเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. CPU & Mainboard

ขางอ หรือหัก

ขางอ หรือหัก

มุมบิ่น

มุมบิ่น

รอยไหม้

รอยไหม้

บิด หัก งอ

บิด หัก งอ

รอยคราบสนิม

รอยคราบสนิม

ซ็อกเก็ตใส่ซีพียูหักหรืองอ

ซ็อกเก็ตใส่ซีพียูหักหรืองอ 

   

2. Harddisk & Optical Drive

ขา Connector งอ

ขา Connector งอ

รอยไหม้

รอยไหม้

Harddisk บุบหรือยุบ

มีรอยบุบหรือยุบ

สกรูมีร่องรอยเสียหาย

สกรูมีร่องรอยเสียหาย

แตกหัก

แตกหัก

รอยถลอก

รอยถลอกต่างๆ 

 

 

 

3. VGA Card & Memory

ชิปไหม้

ชิปไหม้

คราบอ๊อกซายด์

คราบอ๊อกซายด์

 ชิ้นส่วนหลุดลอก

ชิ้นส่วนหลุดลอก

 คราบสนิม

คราบสนิม

 รอยขูดลอก

รอยขูดลอก

รอยไหม้

รอยไหม้

   

4. สติ๊กเกอร์รับประกัน

ลบเลือน

ฉีกขาดหรือชำรุด

หลุดหาย

 

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง