โปรโมชั่น และกิจกรรม


ต้อนรับโฉมใหม่ กับโปรโมชั่นพิเศษ
เจไอบี สาขาโรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชั้น 2F ห้อง B-205 
(โซนใหม่ ติดกับลานจอดรถ)
วันที่ 16 - 31 มกราคม 2565