โปรโมชั่น และกิจกรรม


ต้อนรับสาขาใหม่ กับโปรโมชั่นพิเศษ ลดสูงสุด 4,000 บาท

เจไอบี สาขาเลย ตรงข้ามใบบุญเซนเตอร์

วันที่ 27 มีนาคม - 3 เมษายน 2565