โปรโมชั่น และกิจกรรม


ต้อนรับสาขาใหม่ กับโปรโมชั่นพิเศษ

เจไอบี สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น 2 ชั้น 3 ห้องเลขที่ 330-332

วันที่ 7 - 17 เมษายน 2565