โปรโมชั่น และกิจกรรม


เปิดแล้ว! เจไอบี สาขาเซ็นทรัล ขอนเก่น 2
ชั้น 3 ห้อง 330-332 เวลาทำการ 10.00 น. - 21.00 น. โทร. 081-715-0810