โปรโมชั่น และกิจกรรม


ต้อนรับโฉมใหม่ กับโปรโมชั่นพิเศษ

เจไอบี สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ห้อง 330-331

วันที่ 16 - 30 เมษายน 2565