โปรโมชั่น และกิจกรรม


ต้อนรับสาขาใหม่ กับโปรโมชั่นพิเศษ เอาใจชาวปัตตานี!
เจไอบี สาขาปัตตานี เลขที่ 10/21-28 ถนนเจริญประดิษฐ์ (เส้น มอ.)
วันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2565