โปรโมชั่น และกิจกรรม


เปิดแล้ว! เจไอบี สาขาปัตตานี ถนนเจริญประดิษฐ์ (เส้น มอ.)
ต้อนรับสาขาใหม่ กับโปรโมชั่นพิเศษ ให้ชาวปัตตานีได้ช้อปสินค้าไอทีมากมาย

วันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2565