โปรโมชั่น และกิจกรรม


ต้อนรับสาขาใหม่ เจไอบี สาขานราธิวาส 
เลขที่ 261 ถนนระแงะมรรคา (อยู่เยื้องๆ กับโรงพยาบาลนราธิวาส)
พบกับโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ เฉพาะวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น