โปรโมชั่น และกิจกรรม


เปิดใหม่! เจไอบี สาขาอ่างทอง ถนนเส้นเทศบาล ต. ตลาดหลวง
ต้อนรับสาขาใหม่ พร้อมกับโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษมากมาย
เฉพาะวันที่ 14 - 19 มิถุนายน 2565