โปรโมชั่น และกิจกรรม


 

ต้อนรับสาขาใหม่ เจไอบี สาขายะลา ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม ชั้น 1
มาพร้อมโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขา ลดราคาอุปกรณ์ไอทีมากมาย
เฉพาะวันที่ 28 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2565

ที่อยู่ : ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ชั้น 1 เลขที่ 505 ถนนสิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

 location https://bit.ly/3d2VJuQ

 โทร : 065-223-2184