โปรโมชั่น และกิจกรรม


เปิดแล้ว! เจไอบี สาขายะลา ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยม ชั้น 1
มาพร้อมโปรโมชั่นฉลองเปิดสาขา ลดราคาอุปกรณ์ไอทีมากมาย
เฉพาะวันที่ 28 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2565