ผลการค้นหาทั้งหมด 319 รายการ | สินค้าทุกรายการ (Include Vat)
470 บาท
5,195 view
830 บาท
15,136 view
850 บาท
33,415 view
1,650 บาท
ส่งฟรี
14,764 view
18,900 บาท
ส่งฟรี
1,878 view
13,900 บาท
ส่งฟรี
4,513 view
7,590 บาท
ส่งฟรี
7,042 view
20,900 บาท
ส่งฟรี
5,410 view
22,900 บาท
ส่งฟรี
519 view
11,590 บาท
ส่งฟรี
4,680 view
19,900 บาท
ส่งฟรี
4,420 view
25,900 บาท
ส่งฟรี
5,636 view
28,900 บาท
ส่งฟรี
2,628 view
29,900 บาท
ส่งฟรี
635 view
19,900 บาท
ส่งฟรี
1,243 view
29,900 บาท
ส่งฟรี
583 view
43,400 บาท
ส่งฟรี
4,729 view
NAS (อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย) QNAP TVS-471-I3-4G
INTERFACE : 4 x 3.5-INCH SATA 6 GB/S, SATA 3 GB/S HARD DRIVE OR 2.5-INCH SATA, SSD HARD DRIVE
43,900 บาท
ส่งฟรี
5,005 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH-321] (RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
8,237 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER (AH326) BLACK
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/Sec WRITE SPEED : 3 MB/Sec
170 บาท
71 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH223] (WHITE/GREEN)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
6,806 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH321] (RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
4,232 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH322] (BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
190 บาท
2,337 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
3,206 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
6,183 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH332] (BLACK)
Capacity 16 GB. Read Speed 10 MB/Sec. Write Speed 3 MB/Sec.
190 บาท
53 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
5,994 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
7,424 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
3,283 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
190 บาท
3,225 view
190 บาท
665 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER (AH333CA)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
270 บาท
1,046 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH223] (WHITE/BLUE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
270 บาท
1,561 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 32 GB. READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
270 บาท
2,511 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH326] (BLACK/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
270 บาท
912 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 Mb/s
270 บาท
7,708 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
270 บาท
2,759 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
270 บาท
2,424 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
270 บาท
2,895 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
270 บาท
2,814 view
379 บาท
5,351 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
550 บาท
3,114 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
550 บาท
2,535 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
550 บาท
3,262 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
550 บาท
2,584 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH223] (WHITE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
9,404 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH322] (BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
170 บาท
3,665 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH326] (BLACK/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
6,157 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH326] (WHITE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
6,849 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
7,441 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH332] (BLACK/YELLOW)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
3,949 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
5,101 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
5,489 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
3,712 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
170 บาท
3,091 view
170 บาท
868 view
1,990 บาท
ส่งฟรี
1,638 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT50/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,350 บาท
ส่งฟรี
2,454 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTM30/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,350 บาท
ส่งฟรี
6,898 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,580 บาท
ส่งฟรี
3,054 view
1,600 บาท
ส่งฟรี
12,303 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT100G3/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
10,307 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT101G2/16GBFE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
220 บาท
20,087 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT50/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
210 บาท
2,880 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTDUO3/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
320 บาท
15,757 view
210 บาท
8,170 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9 (DTSE9H/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
200 บาท
17,127 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
300 บาท
3,624 view
280 บาท
9,254 view
240 บาท
8,979 view
16 GB SD CARD (เอสดีการ์ด) KINGSTON (SD10VG2/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
280 บาท
4,246 view
16 GB SD CARD (เอสดีการ์ด) ULTRA HIGH-SPEED KINGSTON (SDA10/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 60 MB/s WRITE SPEED : 35 MB/s
350 บาท
7,521 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT100G3/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
420 บาท
9,691 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT101G2/32GBFE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
380 บาท
23,322 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT50/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
420 บาท
3,566 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTDUO3/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
480 บาท
16,507 view
420 บาท
8,795 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTM30/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
450 บาท
7,032 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9 (DTSE9H/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
400 บาท
14,117 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
500 บาท
7,605 view
470 บาท
13,449 view
400 บาท
16,628 view
550 บาท
1,310 view
32 GB SD CARD (เอสดีการ์ด) KINGSTON (SD10VG2/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 45 MB/s WRITE SPEED : N/A
440 บาท
4,562 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT100G3/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
740 บาท
8,964 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT50/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
750 บาท
3,384 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTDUO3/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
870 บาท
15,803 view
740 บาท
7,285 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTM30/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
800 บาท
6,709 view

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง