ผลการค้นหาทั้งหมด 155 รายการ | สินค้าทุกรายการ (Include Vat)
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH-321)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
165 บาท
7,280 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH325) BLACK
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
165 บาท
7,417 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH223) WHITE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
5,951 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH321) RED
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
3,582 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH322) BLACK
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
180 บาท
1,772 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH325) BLACK
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
2,471 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH328)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
5,219 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH333)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
5,259 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) WHITE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
5,756 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH333CB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
180 บาท
347 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) BLUE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
2,549 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) PINK
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
2,434 view
16 GB. FLASH DRIVE APACER (AH321)
Capacity : 16 GB. Read Speed : 10 MB/Sec. Write Speed : 3 MB/Sec.
180 บาท
215 view
16 GB. FLASH DRIVE APACER (AH335G)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
180 บาท
93 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH223) WHITE
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
249 บาท
837 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH325) BLACK
CAPACITY : 32 GB. READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
249 บาท
1,645 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH326) BLACK
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
249 บาท
345 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH328) SILVER
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 Mb/s
249 บาท
6,788 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) BLACK
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
249 บาท
2,081 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) WHITE
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
249 บาท
1,759 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH333CA)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
249 บาท
330 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) BLUE
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
249 บาท
2,098 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) PINK
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
249 บาท
2,031 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) BLACK
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
490 บาท
2,389 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) WHITE
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
490 บาท
1,915 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH333CC)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
490 บาท
316 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) BLUE
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
490 บาท
2,493 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) PINK
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
490 บาท
1,839 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH-223) WHITE
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
165 บาท
8,345 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH112) RED
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
160 บาท
3,190 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH322) BLACK
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
165 บาท
3,066 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH326) BLACK
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
165 บาท
5,411 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH328)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
165 บาท
6,512 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH332) BLACK/YELLOW
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
165 บาท
3,351 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) BLACK
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
165 บาท
4,438 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) WHITE
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
165 บาท
4,766 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) BLUE
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
165 บาท
2,856 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) PINK
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
165 บาท
2,377 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH335G)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
165 บาท
245 view
64 GB FLASH DRIVE COTEETCI IUSB FOR IPHONE IPAD
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,990 บาท
ส่งฟรี
363 view
32 GB FLASH DRIVE 3 IN 1 GMOBI (GOLD)
CAPACITY : 32 GB FOR IPHONE IPAD AND ANDROID
1,590 บาท
ส่งฟรี
946 view
32 GB. FLASH DRIVE 3 IN 1 GMOBI (GRAY)
CAPACITY : 32 GB FOR IPHONE IPAD AND ANDROID
1,590 บาท
ส่งฟรี
5,897 view
32 GB. FLASH DRIVE 3 IN 1 GMOBI (SILVER)
CAPACITY : 32 GB FOR IPHONE IPAD AND ANDROID
1,590 บาท
ส่งฟรี
5,370 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/8GB)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
180 บาท
15,893 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
1,300 บาท
ส่งฟรี
5,672 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,300 บาท
ส่งฟรี
1,483 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/128GBFR)USB 3.1
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,300 บาท
ส่งฟรี
3,847 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,460 บาท
ส่งฟรี
4,942 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,460 บาท
ส่งฟรี
2,197 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
7,227 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/16GBFE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
180 บาท
16,403 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
280 บาท
13,251 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/16GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
5,749 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30R/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
300 บาท
4,429 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/16GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 10 MฺB/s
250 บาท
995 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
210 บาท
14,039 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
300 บาท
2,587 view
16 GB FLASH DRIVE KINGTON (DTDUO/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
250 บาท
12,758 view
16 GB. FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
210 บาท
1,554 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
420 บาท
7,394 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/32GBFE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
390 บาท
20,159 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
420 บาท
2,014 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
400 บาท
13,973 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
460 บาท
14,926 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/32GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
420 บาท
6,487 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
460 บาท
5,075 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/32GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100MB/s WRITE SPEED : 15MB/s
450 บาท
1,062 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
390 บาท
11,900 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
460 บาท
5,588 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
720 บาท
6,876 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
720 บาท
2,494 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
860 บาท
14,385 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/64GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
720 บาท
5,426 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
820 บาท
4,811 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
700 บาท
784 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/64GB) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MฺB/s
700 บาท
6,696 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
700 บาท
411 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
820 บาท
3,532 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
180 บาท
5,652 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/8GBFE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
175 บาท
10,944 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
180 บาท
2,173 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
200 บาท
2,336 view
8 GB. FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
180 บาท
1,195 view
1,590 บาท
ส่งฟรี
5,476 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,350 บาท
ส่งฟรี
6,912 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL USB 3.0 OTG
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,350 บาท
ส่งฟรี
4,043 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK EXTREME PRO USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 260 MB/s WRITE SPEED : 240 MB/s
2,890 บาท
ส่งฟรี
11,555 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK FOR IPHONE & IPAD
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
3,490 บาท
ส่งฟรี
3,039 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK FOR IPHONE&IPAD;
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
2,890 บาท
ส่งฟรี
214 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA FIT USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,390 บาท
ส่งฟรี
5,256 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA FLAIR 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,390 บาท
ส่งฟรี
507 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,300 บาท
ส่งฟรี
17,268 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,350 บาท
ส่งฟรี
5,140 view
128 GB FLASH DRIVE WIFI SANDISK (SDWS4_128G_P46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
3,490 บาท
ส่งฟรี
4,739 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK EXTREME USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 245 MB/s WRITE SPEED : 190 MB/s
2,190 บาท
ส่งฟรี
1,007 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
220 บาท
3,754 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK BLUE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
1,977 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK CRUZER BLADE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
9,319 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK CRUZER BLADE WHITE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
7,691 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK CRUZER FIT
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
220 บาท
7,543 view

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง