ผลการค้นหาทั้งหมด 110 รายการ | สินค้าทุกรายการ (Include Vat)
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH-321] (RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
159 บาท
7,951 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
159 บาท
8,161 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH223] (WHITE/GREEN)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
189 บาท
6,555 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH322] (BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
189 บาท
2,187 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
189 บาท
5,922 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
189 บาท
5,771 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
189 บาท
7,015 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
189 บาท
3,137 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
189 บาท
3,037 view
189 บาท
502 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER (AH333CA)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
270 บาท
859 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH223] (WHITE/BLUE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
270 บาท
1,389 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 32 GB. READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
270 บาท
2,290 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH326] (BLACK/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
270 บาท
768 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 Mb/s
270 บาท
7,462 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
270 บาท
2,591 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
270 บาท
2,264 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
270 บาท
2,612 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER (AH333CC)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
550 บาท
819 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
550 บาท
3,092 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
550 บาท
2,389 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH223] (WHITE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
159 บาท
9,153 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH332] (BLACK/YELLOW)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
159 บาท
3,808 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
159 บาท
4,936 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
159 บาท
5,301 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
159 บาท
3,453 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
159 บาท
2,920 view
1,990 บาท
ส่งฟรี
1,340 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) HP V178P
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 14 MB/s WRITE SPEED : 4 MB/s
170 บาท
4,465 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT50/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,340 บาท
ส่งฟรี
2,144 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTM30/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,380 บาท
ส่งฟรี
6,380 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,420 บาท
ส่งฟรี
2,884 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT100G3/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
9,588 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT50/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
210 บาท
2,546 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTDUO3/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
300 บาท
15,141 view
210 บาท
7,548 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTM30R/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
300 บาท
5,826 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTMC3/16GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 10 MฺB/s
280 บาท
1,557 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9 (DTSE9H/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
200 บาท
16,298 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
290 บาท
3,355 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGTON (DTDUO/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
250 บาท
14,713 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT100G3/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
420 บาท
9,115 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT101G2/32GBFE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
380 บาท
22,473 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT50/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
420 บาท
3,181 view
420 บาท
8,189 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTM30/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
480 บาท
6,518 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9 (DTSE9H/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
400 บาท
13,545 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
480 บาท
7,105 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT100G3/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
740 บาท
8,442 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT50/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
750 บาท
3,149 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTDUO3/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
850 บาท
15,419 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTM30/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
800 บาท
6,255 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DTMC3) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
690 บาท
1,492 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9 (DTSE9H/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
700 บาท
936 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
800 บาท
4,133 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON (DT50/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
190 บาท
1,854 view
8 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) KINGSTON SE9 (DTSE9H/8GB)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
180 บาท
18,293 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ43_128G_GAM46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,390 บาท
ส่งฟรี
6,370 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ600_0128G_G35)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,190 บาท
ส่งฟรี
6,041 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDIX30N_128G_PN6NE)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
3,590 บาท
ส่งฟรี
4,240 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK DUAL (SDDD2_128G_GAM46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,390 บาท
ส่งฟรี
8,854 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK DUAL (SDDD3_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,390 บาท
ส่งฟรี
5,442 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK DUAL USB TYPE-C
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A MB/s
1,490 บาท
ส่งฟรี
888 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK EXTREME (SDCZ80_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 245 MB/s WRITE SPEED : 190 MB/s
1,990 บาท
ส่งฟรี
2,874 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK EXTREME PRO USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 260 MB/s WRITE SPEED : 240 MB/s
2,850 บาท
ส่งฟรี
13,029 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK ULTRA (SDCZ73_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,390 บาท
ส่งฟรี
1,482 view
128 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK ULTRA(SDCZ48_0128G_U46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,350 บาท
ส่งฟรี
19,983 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ43_016G_GAM46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
259 บาท
3,462 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ50_016G_B35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
179 บาท
11,109 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ50C_016G_B35BE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
179 บาท
2,551 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ50C_016G_B35GE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
179 บาท
2,436 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ50C_016G_B35PE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
179 บาท
2,244 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ50C_016G_B35W)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
179 บาท
9,084 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ51_016G_B35RG)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
179 บาท
2,109 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ600_016G_G35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
220 บาท
4,448 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ71_016G_B35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
220 บาท
12,210 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDIX30N_016G_PN6NN)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,190 บาท
ส่งฟรี
3,876 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK DUAL (SDDD2_016G_GAM46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
289 บาท
3,367 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK DUAL (SDDD3_016G_G46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
289 บาท
2,228 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK DUAL USB TYPE-C
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A MB/s
390 บาท
729 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK ULTRA (SDCZ48_016G_U46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 20 MB/s
239 บาท
27,813 view
16 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK ULTRA (SDCZ73_016G_G46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
259 บาท
2,327 view
4,890 บาท
ส่งฟรี
1,654 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ33_032G_B35)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/S WRITE SPEED : 5 MB/S
370 บาท
4,284 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ43_032G_GAM46)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
419 บาท
4,699 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ51_008G_B35)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
340 บาท
12,294 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ51_032G_B35BG)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
340 บาท
2,301 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ51_032G_B35RG)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
340 บาท
1,832 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ600_032G_G35)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
370 บาท
4,811 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ71_032G_B35)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
370 บาท
13,086 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDIX30N_032G_PN6NN)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,790 บาท
ส่งฟรี
6,783 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDIX40N_032G_GN6NN)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,190 บาท
ส่งฟรี
1,553 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK DUAL (SDDD2_032G_GAM46)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
450 บาท
6,202 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK DUAL (SDDD2_032G_GAM46W)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
450 บาท
2,180 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK DUAL (SDDD3_032G_G46)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
450 บาท
4,439 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK DUAL USB TYPE-C
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A MB/s
559 บาท
736 view
32 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK ULTRA (SDCZ48_032G_U46)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
399 บาท
50,911 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ33_064G_B35)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
670 บาท
4,739 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ43_064G_GAM46)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
790 บาท
4,178 view
64 GB FLASH DRIVE (แฟลชไดร์ฟ) SANDISK (SDCZ71_064G_B35)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
670 บาท
9,593 view

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง