ผลการค้นหาทั้งหมด 136 รายการ | สินค้าทุกรายการ (Include Vat)
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH-321)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
135 บาท
7,065 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH325) BLACK
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
135 บาท
7,136 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH223) WHITE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
160 บาท
5,760 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH325) BLACK
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
160 บาท
2,296 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH328)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
160 บาท
4,986 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH333)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
160 บาท
5,070 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) WHITE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
160 บาท
5,282 view
16 GB FLASH DRIVE Apacer (AH333CB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
170 บาท
163 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) BLUE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
160 บาท
2,362 view
16 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) PINK
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
160 บาท
2,208 view
16 GB. FLASH DRIVE APACER (AH321)
Capacity : 16 GB. Read Speed : 10 MB/Sec. Write Speed : 3 MB/Sec.
160 บาท
58 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH223) WHITE
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
260 บาท
639 view
32 GB FLASH DRIVE Apacer (AH325) BLACK
CAPACITY : 32 GB. READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
260 บาท
1,356 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH326) BLACK
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
260 บาท
189 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH328) SILVER
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 Mb/s
260 บาท
6,539 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) BLACK
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
260 บาท
1,903 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) WHITE
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
260 บาท
1,582 view
32 GB FLASH DRIVE Apacer (AH333CA)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
270 บาท
143 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) BLUE
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
260 บาท
1,907 view
32 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) PINK
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
260 บาท
1,823 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) BLACK
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
450 บาท
2,166 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) WHITE
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
450 บาท
1,728 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH333CC)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
470 บาท
146 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) BLUE
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
450 บาท
2,283 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) PINK
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
450 บาท
1,646 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH-223) WHITE
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
135 บาท
8,117 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH326) BLACK
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
135 บาท
5,172 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH328)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
135 บาท
6,252 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH332) BLACK/YELLOW
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
135 บาท
3,217 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) BLACK
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
135 บาท
4,272 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH333) WHITE
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
135 บาท
4,603 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) BLUE
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
135 บาท
2,609 view
8 GB FLASH DRIVE APACER (AH334) PINK
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
135 บาท
2,169 view
8 GB FLASH DRIVE Apacer (AH335G)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
135 บาท
77 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH322) BLACK
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
135 บาท
2,922 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/8GB)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
160 บาท
15,077 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
1,300 บาท
ส่งฟรี
5,003 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,300 บาท
ส่งฟรี
1,196 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/128GBFR)USB 3.1
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,300 บาท
ส่งฟรี
3,596 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,390 บาท
ส่งฟรี
4,387 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,390 บาท
ส่งฟรี
1,936 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
6,490 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/16GBFE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
180 บาท
15,373 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
270 บาท
12,519 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/16GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
5,139 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30R/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
290 บาท
3,893 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/16GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 10 MฺB/s
250 บาท
662 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
200 บาท
13,347 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
290 บาท
2,363 view
16 GB FLASH DRIVE KINGTON (DTDUO/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
250 บาท
12,059 view
16 GB. FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
210 บาท
1,295 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
420 บาท
6,747 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/32GBFE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
380 บาท
19,181 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
420 บาท
1,560 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
400 บาท
13,642 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
450 บาท
14,516 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/32GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
420 บาท
5,802 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
450 บาท
4,511 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/32GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100MB/s WRITE SPEED : 15MB/s
450 บาท
776 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
380 บาท
11,284 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
450 บาท
4,970 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
720 บาท
6,284 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
720 บาท
2,235 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
800 บาท
14,037 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/64GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
720 บาท
4,871 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
800 บาท
4,251 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
700 บาท
535 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
680 บาท
180 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
800 บาท
3,305 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
160 บาท
5,004 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/8GBFE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
160 บาท
10,327 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
160 บาท
1,974 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
200 บาท
2,112 view
8 GB. FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
160 บาท
941 view
1,590 บาท
ส่งฟรี
4,846 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,290 บาท
ส่งฟรี
6,125 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL USB 3.0 OTG
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,290 บาท
ส่งฟรี
3,395 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK EXTREME PRO USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 260 MB/s WRITE SPEED : 240 MB/s
2,890 บาท
ส่งฟรี
10,886 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK FOR IPHONE & IPAD
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
4,290 บาท
ส่งฟรี
2,695 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA FIT USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,290 บาท
ส่งฟรี
4,797 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA FLAIR 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,290 บาท
ส่งฟรี
217 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,250 บาท
ส่งฟรี
16,490 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,090 บาท
ส่งฟรี
4,818 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK EXTREME USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 245 MB/s WRITE SPEED : 190 MB/s
2,250 บาท
ส่งฟรี
694 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
200 บาท
3,486 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK BLUE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
170 บาท
1,826 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK CRUZER BLADE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
170 บาท
8,750 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK CRUZER BLADE WHITE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
170 บาท
7,202 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK CRUZER FIT
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
7,248 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK CRUZER FORCE
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
9,788 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK CRUZER SWITCH
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 15 MB/S WRITE SPEED : 5 MB/S
170 บาท
5,748 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL USB 3.0 OTG
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
260 บาท
1,992 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL USB 3.0 OTG
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
260 บาท
984 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK FOR IPHONE & IPAD
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,390 บาท
ส่งฟรี
2,505 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK GREEN
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
170 บาท
1,793 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK PINK
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
170 บาท
1,662 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 20 MB/s
220 บาท
23,967 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA 3.0
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
230 บาท
990 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA FIT USB 3.0
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
230 บาท
2,060 view
16 GB FLASH DRIVE WIFI SANDISK (SDWS4_016G_P46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED :N/A WRITE SPEED : N/A
950 บาท
3,665 view

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง