ผลการค้นหาทั้งหมด 150 รายการ | สินค้าทุกรายการ (Include Vat)
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH-321] (RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
7,507 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
7,636 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH223] (WHITE/GREEN)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
6,139 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH321] (RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
3,745 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH322] (BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
200 บาท
1,909 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
2,654 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
5,429 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
5,430 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
6,239 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
2,734 view
16 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
200 บาท
2,629 view
16 GB. FLASH DRIVE APACER [AH321] (RED)
Capacity : 16 GB. Read Speed : 10 MB/Sec. Write Speed : 3 MB/Sec.
200 บาท
356 view
16 GB. FLASH DRIVE APACER [AH335G] (GREEN/WHITE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
200 บาท
228 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH223] (WHITE/BLUE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
1,023 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH325] (BLACK)
CAPACITY : 32 GB. READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
1,860 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH326] (BLACK/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
498 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 Mb/s
259 บาท
7,015 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
259 บาท
2,254 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
1,925 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
259 บาท
2,294 view
32 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
259 บาท
2,228 view
64 GB FLASH DRIVE APACER (AH333CC)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
540 บาท
467 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
540 บาท
2,606 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 10MB/s WRITE SPEED : 3MB/s
540 บาท
2,072 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
540 บาท
2,700 view
64 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
540 บาท
2,021 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH-223] (WHITE/GREEN)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
8,564 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH322] (BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 5 MB/s WRITE SPEED : 2 MB/s
180 บาท
3,215 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH326] (BLACK/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
5,612 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH328] (SILVER/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
6,721 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH332] (BLACK/YELLOW)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
3,498 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (BLACK/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
4,592 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH333] (WHITE/RED)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
4,931 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (BLUE/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
3,041 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH334] (PINK/BLACK)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 3 MB/s
180 บาท
2,540 view
8 GB FLASH DRIVE APACER [AH335G] (GREEN/WHITE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
180 บาท
397 view
64 GB FLASH DRIVE COTEETCI IUSB FOR IPHONE IPAD
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,990 บาท
ส่งฟรี
708 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/8GB)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
190 บาท
16,682 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
1,300 บาท
ส่งฟรี
6,277 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,300 บาท
ส่งฟรี
1,704 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/128GBFR)USB 3.1
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,300 บาท
ส่งฟรี
4,052 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/128GBFR)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,420 บาท
ส่งฟรี
5,502 view
128 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
1,420 บาท
ส่งฟรี
2,409 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
8,034 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/16GBFE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
179 บาท
17,403 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
300 บาท
13,915 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/16GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
210 บาท
6,351 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30R/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
3,000 บาท
ส่งฟรี
4,973 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/16GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 10 MฺB/s
280 บาท
1,326 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
200 บาท
14,734 view
16 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
280 บาท
2,800 view
16 GB FLASH DRIVE KINGTON (DTDUO/16GB)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
250 บาท
13,448 view
16 GB. FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/16GBFR)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
210 บาท
1,832 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
420 บาท
8,028 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/32GBFE)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
380 บาท
20,992 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
420 บาท
2,389 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
400 บาท
14,213 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
480 บาท
15,344 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/32GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
420 บาท
7,080 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
470 บาท
5,589 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3/32GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100MB/s WRITE SPEED : 15MB/s
460 บาท
1,300 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/32GB)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
400 บาท
12,481 view
32 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2 (DTSE9G2/32GBFR)
CAPACITY : 32 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
470 บาท
6,132 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
730 บาท
7,433 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 110 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
730 บาท
2,676 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTDUO3/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 70 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
860 บาท
14,714 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/64GBFR) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
730 บาท
5,913 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTM30/64GBFR)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
800 บาท
5,326 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTMC3) USB 3.1
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
700 บาท
959 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9 (DTSE9H/64GB)
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
700 บาท
558 view
64 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 64 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : 15 MB/s
800 บาท
3,701 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT100G3/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 80 MB/s WRITE SPEED : 10 MB/s
190 บาท
6,264 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DT101G2/8GBFE)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 10 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
179 บาท
11,559 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON (DTIG4/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
2,330 view
8 GB FLASH DRIVE KINGSTON SE9G2
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
200 บาท
2,561 view
8 GB. FLASH DRIVE KINGSTON (DT50/8GBFR)
CAPACITY : 8 GB READ SPEED : 30 MB/s WRITE SPEED : 5 MB/s
190 บาท
1,396 view
1,490 บาท
ส่งฟรี
242 view
1,590 บาท
ส่งฟรี
5,652 view
3,490 บาท
ส่งฟรี
162 view
3,490 บาท
ส่งฟรี
157 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD2_128G_GAM46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,290 บาท
ส่งฟรี
7,660 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK EXTREME PRO USB 3.0
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 260 MB/s WRITE SPEED : 240 MB/s
2,890 บาท
ส่งฟรี
11,910 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA (SDCZ73_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,390 บาท
ส่งฟรี
867 view
128 GB FLASH DRIVE SANDISK ULTRA(SDCZ48_0128G_U46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 100 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,300 บาท
ส่งฟรี
17,988 view
128 GB FLASH DRIVE WIFI SANDISK (SDWS4_128G_P46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
3,490 บาท
ส่งฟรี
5,003 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD3_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 150 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,290 บาท
ส่งฟรี
4,625 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ43_128G_GAM46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
1,370 บาท
ส่งฟรี
5,623 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ600_0128G_G35)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
1,190 บาท
ส่งฟรี
5,474 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDIX30N_128G_PN6NE)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
3,590 บาท
ส่งฟรี
3,459 view
128 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDIX40N_128G_GN6NE)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
2,790 บาท
ส่งฟรี
649 view
128GB FLASH DRIVE SANDISK EXTREME(SDCZ80_128G_G46)
CAPACITY : 128 GB READ SPEED : 245 MB/s WRITE SPEED : 190 MB/s
2,190 บาท
ส่งฟรี
1,439 view
16 GB FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD2_016G_GAM46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
280 บาท
2,671 view
16 GB FLASH DRIVE WIFI SANDISK (SDWS4_016G_P46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED :N/A WRITE SPEED : N/A
1,090 บาท
ส่งฟรี
4,157 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK DUAL (SDDD3_016G_G46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
280 บาท
1,577 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ33_016G_B35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
230 บาท
7,815 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ43_016G_GAM46)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : 130 MB/s WRITE SPEED : N/A
250 บาท
2,770 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ50_016G_B35)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
9,869 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ50C_016G_B35BE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
2,148 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ50C_016G_B35GE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
2,064 view
16 GB. FLASH DRIVE SANDISK (SDCZ50C_016G_B35PE)
CAPACITY : 16 GB READ SPEED : N/A WRITE SPEED : N/A
190 บาท
1,933 view

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง