สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 86 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R740 1X 4112 2.6 GHz
CPU : INTEL XEON 1X 4112 RAM : 32 GB DDR4 HDD : 2X 1.8 TB 10000 RPM
175,000 บาท
ส่งฟรี
2,291 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R740 1X 3104 1.7 GHz
CPU : INTEL XEON 1X 3104 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 2X 900 GB 15000 RPM
155,000 บาท
ส่งฟรี
2,069 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R640 2X SILVER 4110 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON 2X SILVER 4110 RAM : 256 GB DDR4 HDD : 1X 400 GB SSD / 4X 2 TB NLSAS
355,000 บาท
ส่งฟรี
2,147 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R640 1X SILVER 4110 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON 1X SILVER 4110 RAM : 128 GB DDR4 HDD : 1X 400 GB SSD / 2X 2 TB NLSAS
250,000 บาท
ส่งฟรี
2,091 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R640 1X 4110 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON 4110 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 2X 600 GB 15000 RPM
165,000 บาท
ส่งฟรี
1,863 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R640 2X SILVER 4116 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON SILVER 4116 RAM : 384 GB DDR4 HDD : 1X 800 GB SSD / 5X 2 TB NLSAS
510,000 บาท
ส่งฟรี
3,821 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R630 2X E5-2640 V4 2.4 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2640 V4 RAM : 384 GB DDR4 HDD : 1X 400 GB SSD / 5X 2 TB NLSAS
450,000 บาท
ส่งฟรี
2,068 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R630 2X E5-2620 V4 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 256 GB DDR4 HDD : 1X 400 GB SSD / 4X 2 TB NLSAS
350,000 บาท
ส่งฟรี
2,047 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R630 1X E5-2620 V4 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 128 GB DDR4 HDD : 1X 400 GB SSD / 2X 2 TB NLSAS
250,000 บาท
ส่งฟรี
2,273 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R330 E3-1230 V6 3.5 GHz
CPU : INTEL XEON E3-1230 V6 RAM : 32 GB DDR4 HDD : 600 GB 10000 RPM
85,000 บาท
ส่งฟรี
2,067 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL T330 E3-1220 V6 3.0 GHz
CPU : INTEL XEON E3-1220 V6 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2X 1 TB 7200 RPM
59,000 บาท
ส่งฟรี
3,581 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL T130 E3-1220 V6 3.0 GHz
CPU : INTEL XEON E3-1220 V6 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2X 1 TB 7200 RPM
45,900 บาท
ส่งฟรี
4,025 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R730 2X E5-2640 V4 2.4 GHz
CPU : 2X INTEL XEON E5-2640 V4 RAM : 32 GB DDR4 HDD : 2X 600 GB 10000 RPM
200,000 บาท
ส่งฟรี
2,491 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R430 1X E5-2620 V4 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 3X 600 GB 10000 RPM
127,900 บาท
ส่งฟรี
2,069 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R330 E3-1220 V6 3.0 GHz
CPU : INTEL XEON E3-1220 V6 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2X 1 TB 7200 RPM
63,900 บาท
ส่งฟรี
2,719 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R230 E3-1220 V6 3.0 GHz
CPU : INTEL XEON E3-1220 V6 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2X 1 TB 7200 RPM
49,000 บาท
ส่งฟรี
3,815 view
22,500 บาท
ส่งฟรี
10,400 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL T630 1X E5-2620 V4 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 3X 2 TB 7200 RPM
135,000 บาท
ส่งฟรี
4,711 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL T430 2X E5-2640 V4 2.4 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2640 V4 RAM : 32 GB DDR4 HDD : 4X 1.2 TB 10000 RPM
202,000 บาท
ส่งฟรี
7,749 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL T430 1X E5-2620 V4 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 1 TB 7200 RPM
103,900 บาท
ส่งฟรี
3,990 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL T430 1X E5-2603 V4 1.7 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2603 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 2X 2 TB 7200 RPM
95,000 บาท
ส่งฟรี
4,796 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R730 1X E5-2640 V4 2.4 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2640 V4 RAM : 32 GB DDR4 HDD : 2X 300 GB 15000 RPM
173,300 บาท
ส่งฟรี
4,138 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R730 1X E5-2630 V4 2.2 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2630 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 2X 2 TB 7200 RPM
151,900 บาท
ส่งฟรี
4,150 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R730 1X E5-2630 V4 2.2 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2630 V4 RAM : 31 GB DDR4 HDD : 6X 2 TB 7200 RPM
184,000 บาท
ส่งฟรี
4,445 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL POWEREDGE R730 1X E5-2620 V4 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 2X 300 GB 10000 RPM
119,900 บาท
ส่งฟรี
4,001 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R630 1X E5-2620 V4 2.1 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 2X 1 TB 7200 RPM
128,400 บาท
ส่งฟรี
4,249 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R530 1X E5-2609 V4 1.7 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2609 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 2X 1 TB 7200 RPM
105,900 บาท
ส่งฟรี
4,383 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) DELL R430 1X E5-2609 V4 1.7 GHz
CPU : INTEL XEON E5-2609 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 2X 1 TB 7200 RPM
113,500 บาท
ส่งฟรี
5,123 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3550 M5 E5-2603 V4
CPU : INTEL XEON E5-2603 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : N/A
82,900 บาท
ส่งฟรี
3,229 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3550 M5 E5-2609 V4
CPU : INTEL XEON E5-2609 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : N/A
85,900 บาท
ส่งฟรี
3,229 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3550 M5 E5-2620 V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : N/A
101,900 บาท
ส่งฟรี
3,475 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3550 M5 E5-2620 V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : N/A
101,900 บาท
ส่งฟรี
3,404 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3550 M5 E5-2630 V4
CPU : INTEL XEON E5-2630 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : N/A
119,000 บาท
ส่งฟรี
3,229 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3550 M5 E5-2630 V4
CPU : INTEL XEON E5-2630 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : N/A
119,000 บาท
ส่งฟรี
3,477 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3650 M5 E5-2603 V4
CPU : INTEL XEON E5-2603 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : N/A
88,900 บาท
ส่งฟรี
3,448 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3650 M5 E5-2609 V4
CPU : INTEL XEON E5-2609 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : N/A
92,900 บาท
ส่งฟรี
3,312 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3650 M5 E5-2620 V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : N/A
107,900 บาท
ส่งฟรี
3,549 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3650 M5 E5-2620 V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : N/A
113,900 บาท
ส่งฟรี
3,511 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3650 M5 E5-2630 V4
CPU : INTEL XEON E5-2630 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : N/A
132,900 บาท
ส่งฟรี
4,172 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3650 M5 E5-2630 V4
CPU : INTEL XEON E5-2630 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : N/A
132,900 บาท
ส่งฟรี
3,676 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO (IBM) X3100M5 80W 3.1 GHz
CPU : INTEL XEON E3-1220 V3 RAM : 4 GB DDR3 HDD : 1 TB 7200 RPM
29,900 บาท
ส่งฟรี
6,550 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3500 M5 E5-2620 V3
CPU : INTEL XEON E3-2620 V3 RAM : 16 GB DDR4 HDD : N/A
96,900 บาท
ส่งฟรี
3,751 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HP DL380 GEN9 E5-2630 V3
CPU : INTEL XEON E5-2630 V3 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 300 GB 7200 RPM
143,000 บาท
ส่งฟรี
4,542 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HP PROLIANT DL560 GEN9 E5-4620 V3
CPU : INTEL XEON E5-4620 V3 RAM : 64 GB DDR4 HDD : 300 GB 15000 RPM
402,000 บาท
ส่งฟรี
7,743 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL180 GEN9 E5-2620 V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 240 GB 7200 RPM
91,000 บาท
ส่งฟรี
3,551 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL360 GEN9 E5-2603 V4
CPU : INTEL XEON E5-2603 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 300 GB 7200 RPM
84,300 บาท
ส่งฟรี
3,547 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL360 GEN9 E5-2630 V4
CPU : INTEL XEON E5-2630 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 300 GB 10000 RPM
111,000 บาท
ส่งฟรี
3,707 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL360 GEN9 E5-2640 V4
CPU : INTEL XEON E5-2640 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 300 GB 10000 RPM
124,000 บาท
ส่งฟรี
3,754 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL380 GEN9 E5-2609 V4
CPU : INTEL XEON E5-2609 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 240 GB 7200 RPM
92,600 บาท
ส่งฟรี
3,451 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL380 GEN9 E5-2620 V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 300 GB 10000 RPM
85,200 บาท
ส่งฟรี
3,570 view
121,000 บาท
ส่งฟรี
4,281 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3500 M5 E5-2620 V3
CPU : INTEL XEON E3-2620 V3 RAM : 16 GB DDR4 HDD : N/A
96,900 บาท
ส่งฟรี
3,679 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3500 M5 E5-2609 V3
CPU : INTEL XEON E3-2609 V3 RAM : 8 GB DDR4 HDD : N/A
87,900 บาท
ส่งฟรี
3,993 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3650 M5 E5-2609 V3
CPU : INTEL XEON E5-2609 V3 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 300 GB 10000 RPM
83,900 บาท
ส่งฟรี
3,427 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M5 E3-1241 V3
CPU : INTEL XEON E3-1241 V3 RAM : 8 GB DDR3 HDD : 300 GB 7200 RPM
52,900 บาท
ส่งฟรี
3,236 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M5 E3-1271 V3
CPU : INTEL XEON E3-1271 V3 RAM : 8 GB DDR3 HDD : 300 GB 7200 RPM
56,900 บาท
ส่งฟรี
3,278 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M5 E3-1220 V3
CPU : INTEL XEON E3-1220 V3 RAM : 4 GB DDR3 HDD : 1 TB 7200 RPM
35,900 บาท
ส่งฟรี
5,121 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3100 M5 E3-1271 V3
CPU : INTEL XEON E3-1271 V3 RAM : 4 GB DDR3 HDD : 1 TB 7200 RPM
58,900 บาท
ส่งฟรี
3,646 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3100 M5 E3-1231 V3
CPU : INTEL XEON E3-1231 V3 RAM : 4 GB DDR3 HDD : 1 TB 7200 RPM
39,900 บาท
ส่งฟรี
4,271 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HP PROLIANT DL360 GEN9 E5-2630 V3
CPU : INTEL XEON E5-2630 V3 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 3X 600 GB 10000 RPM
132,000 บาท
ส่งฟรี
3,848 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL160 GEN9 E5-2620 V3
CPU : INTEL XEON E5-2620 V3 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 1 TB 7200 RPM
90,500 บาท
ส่งฟรี
3,647 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL80 GEN9 E5-2609 V4
CPU : INTEL XEON E5-2609 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 1 TB 7200 RPM
73,700 บาท
ส่งฟรี
3,663 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL60 GEN9 E5-2603 V4
CPU : INTEL XEON E5-2603 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 1 TB 10000 RPM
65,300 บาท
ส่งฟรี
3,623 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL20 GEN9 E3-1240 V5
CPU : INTEL XEON E5-1240 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 600 GB 7200 RPM
65,800 บาท
ส่งฟรี
3,676 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT DL20 GEN9 E3-1220 V5
CPU : INTEL XEON E5-1220 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2 TB 7200 RPM
44,300 บาท
ส่งฟรี
4,600 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M6 E3-1230 V5
CPU : INTEL XEON E3-1230 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2 TB 7200 RPM
49,900 บาท
ส่งฟรี
3,780 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M6 E3-1220 V5
CPU : INTEL XEON E3-1220 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 1 TB 7200 RPM
48,900 บาท
ส่งฟรี
3,441 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML350 GEN9 E5-2620 V4
CPU : INTEL XEON E5-2620 V4 RAM : 16 GB DDR4 HDD : 300 GB 10000 RPM
106,600 บาท
ส่งฟรี
3,903 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML350 GEN9 E5-2609 V4
CPU : INTEL XEON E5-2609 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 1 TB 7200 RPM
95,000 บาท
ส่งฟรี
3,561 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M6 E3-1270 V5
CPU : INTEL XEON E3-1270 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2 TB 7200 RPM
63,900 บาท
ส่งฟรี
3,390 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M6 E3-1230 V5
CPU : INTEL XEON E3-1230 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 1 TB 7200 RPM
53,900 บาท
ส่งฟรี
3,368 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML150 GEN9 E3-2609 V4
CPU : INTEL XEON E3-2609 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 1 TB 7200 RPM
75,400 บาท
ส่งฟรี
3,731 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M6 E3-1240 V5
CPU : INTEL XEON E3-1240 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 300 GB 7200 RPM
59,900 บาท
ส่งฟรี
3,254 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M6 E3-1270 V5
CPU : INTEL XEON E3-1270 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 300 GB 7200 RPM
67,500 บาท
ส่งฟรี
3,269 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML110 GEN9 E5-2603 V4
CPU : INTEL XEON E5-2603 V4 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2 TB 7200 RPM
51,000 บาท
ส่งฟรี
4,741 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M6 E3-1220 V5
CPU : INTEL XEON E3-1220 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2 TB 7200 RPM
45,900 บาท
ส่งฟรี
3,941 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML30 GEN9 E3-1240 V5
CPU : INTEL XEON E3-1240 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2 TB 7200 RPM
53,800 บาท
ส่งฟรี
4,430 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) HPE PROLIANT ML30 GEN9 E3-1220 V5
CPU : INTEL XEON E3-1220 V5 RAM : 4 GB DDR4 HDD : 1 TB 7200 RPM
41,800 บาท
ส่งฟรี
4,701 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M6 E3-1240 V5
CPU : INTEL XEON E3-1240 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 1 TB 7200 RPM
59,900 บาท
ส่งฟรี
3,412 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M6 E3-1240 V5
CPU : INTEL XEON E3-1240 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 2 TB 7200 RPM
58,900 บาท
ส่งฟรี
3,319 view
SERVER (เซิร์ฟเวอร์) LENOVO X 3250 M6 E3-1270 V5
CPU : INTEL XEON E3-1270 V5 RAM : 8 GB DDR4 HDD : 1 TB 7200 RPM
68,900 บาท
ส่งฟรี
1,542 view