ทั้งหมด 15 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 256 GB • Up to 1,000 MB/s Read Speed • Up to 900 MB/s Write Speed • USB 3.2 Gen 2 • USB-A Connector • LED Status Indicator

ส่งฟรี

792 views

1,190.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 1,000 MB/s Read Speed • Up to 900 MB/s Write Speed • USB 3.2 Gen 2 • USB-A Connector • LED Status Indicator

ส่งฟรี

1,166 views

2,490.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Sequential read (up to) 220 MB/s • Sequential write (up to) 100 MB/s • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

1,216 views

720.-

ซื้อเลย
• 512 GB • Up to 1,000 MB/s Read Speed • Up to 900 MB/s Write Speed • USB 3.2 Gen 2 • USB-C Connector • LED Status Indicator

ส่งฟรี

3,013 views

2,490.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • USB 3.2 Gen 1 Type-C

3,183 views

390.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.2 Gen 1 Type-A

ส่งฟรี

4,439 views

585.-

ซื้อเลย
• 256 GB • Moving Cap Design Protects USB Connector • Multiple Color Options by Capacity • Loop Easily Attaches to Key Rings

ส่งฟรี

8,058 views

630.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Moving Cap Design Protects USB Connector • Multiple Color Options by Capacity • Loop Easily Attaches to Key Rings

11,242 views

230.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Moving Cap Design Protects USB Connector • Multiple Color Options by Capacity • Loop Easily Attaches to Key Rings

10,692 views

150.-

ซื้อเลย
• 128 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • Up to 60 MB/s Write Speed • USB 3.2 Gen 1

ส่งฟรี

7,942 views

590.-

ซื้อเลย
• 64 GB • Up to 200 MB/s Read Speed • USB 3.2 Gen 1

8,872 views

250.-

ซื้อเลย
• 256 GB • USB 3.2 Gen 1

ส่งฟรี

7,755 views

630.-

ซื้อเลย
• 128 GB • USB 3.2 Gen 1

11,644 views

240.-