ถ่านกระดุม PANASONIC (CR2032) FOR MAINBOARD

รายการสั่งซื่ออยู่ในเงือนไขส่งด่วน 2 ชม. มีค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาท

ถ่านกระดุม PANASONIC (CR2032) FOR MAINBOARD (3008000102)

รับประกัน -

ราคา 50 บาท

ถ่านกระดุม PANASONIC (CR2032) FOR MAINBOARD

( จำหน่ายเป็นก้อน )

ถ่านกระดุม PANASONIC (CR2032) FOR MAINBOARD

คุณสมบัติสินค้า

ถ่านกระดุม PANASONIC (CR2032) FOR MAINBOARD - 3008000102

Features 3V Lithium Battery
Warranty -

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง