หน้าแรก   ลำโพง   ลำโพง Bluetooth Speaker   Item#: 8805530042 [ 1,083 view ]

SPEAKER BLUETOOTH DIVOOM AIRBEAT-10 (BLACK)

รายการสั่งซื่ออยู่ในเงือนไขส่งด่วน 2 ชม. มีค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาท

SPEAKER BLUETOOTH DIVOOM AIRBEAT-10 (BLACK) (8805530042)

รับประกัน -

ราคา 790 บาท

SPEAKER BLUETOOTH DIVOOM AIRBEAT-10 (BLACK)

รายละเอียดสินค้า

อ้างอิงจาก : http://www.divoom.com/

คุณสมบัติสินค้า

SPEAKER BLUETOOTH DIVOOM AIRBEAT-10 (BLACK) - 8805530042

Output Power 3.5 WATT
Signal to Noise
Frequency Response
Warranty -

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง