COMMY ADAPTER CHARGER 1A+IPHONE 6 100CM

รายการสั่งซื่ออยู่ในเงือนไขส่งด่วน 2 ชม. มีค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาท

COMMY ADAPTER CHARGER 1A+IPHONE 6 100CM (3020311001)

รับประกัน 1-Y

ราคา 290 บาท

COMMY ADAPTER CHARGER 1A+IPHONE 6 100CM

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติสินค้า

COMMY ADAPTER CHARGER 1A+IPHONE 6 100CM - 3020311001

Features ADAPTER CHARGER 1A COMMY + I-PHONE 6 100 cm.
Warranty 1 Year

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง