สมัครสมาชิก

ชื่อ :
นามสกุล :
ประเภทบุคคล :
โทรศัพท์มือถือ :
อีเมล์ :
ยีนยันอีเมล์ :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
เพศ :
วันเกิด :
รหัสภาพ :
กรอกรหัสภาพ :
เงื่อนไขข้อตกลง:

กรุณาอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียด

เว็บไซต์ jib.co.th ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ก่อนทำการสมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างอย่างละเอียด
  1. 1.เพื่อความสะดวก ทางเราได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้กรอกรายละเอียดในระบบที่มีความปลอดภัย โดยถือว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเรา รวมไปถึงเบอร์ IP Address และวันเวลาที่ท่านได้เข้ามาใช้บริการด้วย
  2. 2.ท่านจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ต่อศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ เว็บไซต์ jib.co.th, สังคม, ศาสนา, สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในส่วน ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง และ อื่น ๆ
  3. 3.ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิก เมื่อท่านได้ทำเนื้อหา ที่ผิดต่อข้อตกลงข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
  ยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการของ เว็บไซต์ jib.co.th
 

ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง