ให้ความรู้เกี่ยวกับ Harddisk จากแบรนด์ WD

ให้ความรู้เกี่ยวกับ Harddisk จากแบรนด์ WD แต่ละสี มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไร?


ติดต่อสอบถาม

เลขที่ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

Tel. 02-791-2000 ต่อ 0

Fax. 02-791-2020

จันทร์ - เสาร์ 08.30 - 18.10 น.

เครื่องหมายรับรอง