NEWS


Wi-Fi Alliance เปิดตัวมาตรฐาน Wi-Fi 6 อย่างเป็นทางการ ให้สัญญาณที่แรงกว่า รองรับอุปกรณ์ได้มากกว่า

 

 


วันที่ 16 กันยายน 2019 ทาง Wi-Fi Alliance ได้ประกาศเปิดตัวมาตรฐาน Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) อย่างเป็นทางการ หลายคนคงจะเคยได้ยินได้เห็นชื่อของ Wi-Fi 6 มาได้สักระยะหนึ่งแล้ว รวมถึงมีอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6 ออกมาวางขายแล้วด้วย แต่ที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นเพียงการนำเสนอต่อสาธารณะในแง่ของการเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้พัฒนา ส่วนการเปิดตัวมาตรฐานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ก็เท่ากับเป็นการเปิดตัวสู่ผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเป็นทางการนั่นเอง

 

 

 

 

 
 
จุดเด่นที่สำคัญของ Wi-Fi 6 ก็คือรองรับช่องสัญญาณที่มากขึ้นแม้ว่าจะยังคงใช้คลื่นความถี่ 2.4GHz และ 5GHz เหมือนกับ Wi-Fi 5 (802.11ac) ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้และเป็นมาตรฐานที่เราใช้กันมาตั้งแต่ปี 2014 ใน Wi-Fi 6 ได้มีการเพิ่มจำนวน MU-MIMO จาก 4 x 4 มาเป็น 8 x 8 ซึ่งทำให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอดูเลตสัญญาณจาก 265-QAM ใน Wi-Fi 5 มาเป็น 1024-QAM ใน Wi-Fi 6 ก็ช่วยให้การรับส่งข้อมูลมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นได้ราว ๆ 25% 
 
สำหรับรายชื่อของชิปที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6 ที่ประกาศออกมาในครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วย
 
• Broadcom® BCM4375
• Broadcom® BCM43698
• Broadcom® BCM43684
• Cypress CYW 89650 Auto-Grade Wi-Fi 6 Certified
• Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) AX200 (for PCs)
• Intel® Home Wi-Fi Chipset WAV600 Series (for routers and gateways)
• Marvell 88W9064 (4x4) Wi-Fi 6 Dual-Band STA
• Marvell 88W9064 (4x4) + 88W9068 (8x8) Wi-Fi 6 Concurrent Dual-Band AP
• Qualcomm® Networking Pro 1200 Platform
• Qualcomm® FastConnect 6800 Wi-Fi 6 Mobile Connectivity Subsystem
• Ruckus R750 Wi-Fi 6 Access Point 
 
ในปีที่แล้วทาง Wi-Fi Alliance ได้มีการตั้งชื่อเรียก Wi-Fi มาตรฐาน 802.11ax ว่าเป็น Wi-Fi 6 เพื่อให้คนทั่วไปจำได้ง่าย ทาง  Wi-Fi Alliance ก็ได้มีการปรับเชื่อเรียกของมาตรฐาน 802.11 ทั้งหมดให้มีความเรียบง่ายตามไปด้วยดังนี้
 
802.11b (ปี 1999) เปลี่ยนเป็น Wi-Fi 1
802.11a (ปี 1999) เปลี่ยนเป็น Wi-Fi 2
802.11g (ปี 2003) เปลี่ยนเป็น Wi-Fi 3
802.11n (ปี 2009) เปลี่ยนเป็น Wi-Fi 4
802.11ac (ปี 2014) เปลี่ยนเป็น Wi-Fi 5
 
นอกจากความแรง ความเร็ว และการรองรับจำนวนการใช้งานของอุปกรณ์ได้มากขึ้นแล้ว Wi-Fi 6 ยังมาพร้อมกับความปลอดภัย WPA3 เป็นมาตรฐาน แม้ว่า WPA3 จะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้กันอยู่ใน Wi-Fi 5 อยู่บ้างแล้ว แต่ก็ไม่ได้ถูกบังคับโดย Wi-Fi Alliance คือทางผู้ผลิตอุปกรณ์จะเลือกใช้หรือไม่ใช่ก็ได แต่สำหรับ Wi-Fi 6 จะบังคับใช้ WPA3 ด้วยเลยเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 
และจากวันนี้ไปเมื่อ Wi-Fi 6 ถูกประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการก็จะทำให้มีอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi 6 ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น และอุปกรณ์ Wi-Fi 6 เดิมที่มีน้อยและจำหน่ายกันอยู่ในราคาที่สูงก็น่าจะมีการปรับลดราคากันลงมาในเร็ว ๆ นี้
 
 
 
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : www.wi-fi.org