ทั้งหมด 1 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
- แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอล บนหน้าจอ LCD - ใช้เวลาในการวัดประมาณ 1 นาที (ทางปาก) 2-5 นาที (ใต้วงแขน) - มีเสียงเตือน เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 37.8 °C - สามารถวัดได้ประมาณ 1,000 ครั้ง - ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.776/2564

58 views

ราคา

100.-