ทั้งหมด 1 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
- วัดความดันด้วยระบบ Oscillating - สามารถเลือกหน่วยวัดความดันได้ทั้ง มม.ปรอท และ กิโลปลาสคาล - ช่วงการวัดความดัน 0-300 มม.ปรอท - อัตราการเต้นของชีพจร 40-200 ครั้ง ต่อนาที - มีเสียงพูดภาษาไทย - แบตเตอรี่เต็มใช้งานได้ ประมาณ 300 ครั้ง - ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.776/2564

ส่งฟรี

631 views

ราคา

990.-