สินค้าทุกรายการ (รวมภาษีแล้ว)
ทั้งหมด 75 รายการ | จำนวน 1 หน้า | หน้าละ 100 รายการ
| การเรียงแสดงสินค้า :
ซื้อเลย
• 3 WAY • 1 SWITCH • 2.0 METER

ส่งฟรี

33 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
• 2 WAY • 1 SWITCH • 5.0 METER

ส่งฟรี

24 views

ราคา

1,300.-

ซื้อเลย
• 3 WAY • 1 SWITCH • 2 USB • 3.0 METER

41 views

ราคา

499.-

ซื้อเลย
• 6-WAY • 1 SWITCH • 5.0 METERS CORD

ส่งฟรี

36 views

ราคา

690.-

ซื้อเลย
H604-WH • 4 SOCKET • 2 SWITCH • 3.0 METER H1035-PI • 5 SOCKET • 1 SWITCH • 3.0 METER

ส่งฟรี

150 views

ราคา

559.-

ซื้อเลย
• 4 Socket • 4 Switch • 3 Meter

585 views

ราคา

469.-

ซื้อเลย
• 4 SOCKET • 4 SWITCH • 5.0 METER

ส่งฟรี

574 views

ราคา

630.-

ซื้อเลย
4 SOCKET 4 SWITCH 3 METER

522 views

ราคา

469.-

ซื้อเลย
4 SOCKET 4 SWITCH 3 METER

344 views

ราคา

469.-

ซื้อเลย
4 SOCKET 4 SWITCH 3 METER

447 views

ราคา

469.-

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA มาตรฐาน มอก. TRAVEL Series : • 1 สวิตช์ • 2 ช่องเสียบ • 3 ยูเอสบี (3.1A Max) • สายยาว 1 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1,020 views

ราคา

459.-

599.- -23%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA มาตรฐาน มอก. TRAVEL Series : • 1 สวิตช์ • 2 ช่องเสียบ • 3 ยูเอสบี (3.1A Max) • สายยาว 1 เมตร

ส่งฟรี

658 views

ราคา

599.-

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. รุ่น NV-543U : • 5 สวิตช์ • 4 ช่องเสียบ • 3 ยูเอสบี • สายยาว 5 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

887 views

ราคา

899.-

990.- -9%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. รุ่น NV-543U : • 5 สวิตช์ • 4 ช่องเสียบ • 3 ยูเอสบี • สายยาว 3 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

914 views

ราคา

829.-

899.- -8%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. รุ่น NV-660 : • 6 สวิตช์ • 6 ช่องเสียบ • สายยาว 5 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

796 views

ราคา

749.-

849.- -12%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. รุ่น NV-660 : • 6 สวิตช์ • 6 ช่องเสียบ • สายยาว 3 เมตร

ส่งฟรี

894 views

ราคา

759.-

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. รุ่น NV-133U : • 1 สวิตช์ • 3 ช่องเสียบ • 3 ยูเอสบี • สายยาว 5 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

621 views

ราคา

749.-

839.- -11%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. รุ่น NV-133U : • 1 สวิตช์ • 3 ช่องเสียบ • 3 ยูเอสบี • สายยาว 3 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

774 views

ราคา

699.-

749.- -7%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. รุ่น NV-140 : • 1 สวิตช์ • 4 ช่องเสียบ • สายยาว 5 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

945 views

ราคา

579.-

619.- -6%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. รุ่น NV-140 : • 1 สวิตช์ • 4 ช่องเสียบ • สายยาว 3 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

1,394 views

ราคา

479.-

519.- -8%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. รุ่น NV-130 : • 1 สวิตช์ • 3 ช่องเสียบ • สายยาว 5 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

627 views

ราคา

499.-

569.- -12%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ NOVA SERIES มาตรฐาน มอก. รุ่น NV-130 : • 1 สวิตช์ • 3 ช่องเสียบ • สายยาว 3 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

866 views

ราคา

449.-

499.- -10%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - VALUE มาตรฐาน มอก. : • 8 ช่องเสียบ • 2 สวิตซ์ • สายยาว 3 เมตร • กำลังไฟ 3500 วัตต์

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

754 views

ราคา

495.-

990.- -50%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - ALL IN ONE • 2 ช่องเสียบ • 1 สวิตช์ • 3 ยูเอสบี • สายยาว 3 เมตร • Power Bank 12000 mAh

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

722 views

ราคา

995.-

1,990.- -50%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - ALL IN ONE • 2 ช่องเสียบ • 1 สวิตช์ • 3 ยูเอสบี • สายยาว 3 เมตร • Power Bank 12000 mAh

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

830 views

ราคา

995.-

1,990.- -50%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - SMART WIFI มาตรฐาน มอก. • 4 ช่องเสียบ • 1 สวิตซ์ • 6 ยูเอสบี • สายยาว 3 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

2,624 views

ราคา

1,145.-

2,290.- -50%

ซื้อเลย
ปลั๊กไฟ VOX CITY LIFE SERIES - SMART WIFI มาตรฐาน มอก. • 4 ช่องเสียบ • 1 สวิตซ์ • 6 ยูเอสบี • สายยาว 3 เมตร

ส่งฟรี

521 views

ราคา

2,290.-

ซื้อเลย
NOVA iOT Series : • 1 สวิตช์ • 5 ช่องเสียบ • 2 ยูเอบี • 2 ไทป์ซี • สายยาว 3 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

702 views

ราคา

1,390.-

1,690.- -18%

ซื้อเลย
NOVA iOT Series : • 1 สวิตช์ • 3 ช่องเสียบ • 2 ยูเอบี • 2 ไทป์ซี • สายยาว 3 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

783 views

ราคา

990.-

1,290.- -23%

ซื้อเลย
NOVA iOT Series : • 1 สวิตช์ • 3 ช่องเสียบ • 2 ยูเอบี • 2 ไทป์ซี • สายยาว 3 เมตร

โปรโมชั่นนี้เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น

ส่งฟรี

719 views

ราคา

990.-

1,290.- -23%

ซื้อเลย
H1055-WH • 5 SOCKET • 1 SWITCH • 5.0 METER H222-BL • 2 SOCKET • 2 USB • 2.0 METER

819 views

ราคา

499.-

ซื้อเลย
H1035-PI (Red) & H1035-BL (Blue) • 5 Socket • 1 Switch • 3.0 Meter

1,078 views

ราคา

499.-

ซื้อเลย
H1133-OR (Orange) • 3 Socket • 1 Switch • 3.0 Meter

954 views

ราคา

399.-

ซื้อเลย
M7-00020 /COLD ROLL STEEL/ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL/Electro Static Powder Coating/UNIVERSAL/15 A ,220 VAC, 50 Hz/มาตรฐาน มอก

ส่งฟรี

698 views

ราคา

2,530.-

ซื้อเลย
M7-00012/COLD ROLL STEEL/ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL/Electro Static Powder Coating/UNIVERSAL/15 A ,220 VAC, 50 Hz/มาตรฐาน มอก

ส่งฟรี

645 views

ราคา

1,730.-

ซื้อเลย
• 6-WAY • 1 SWITCH • 3.0 METERS CORD

ส่งฟรี

4,979 views

ราคา

590.-

ซื้อเลย
• 4-WAY • 1 SWITCH • 3.0 METERS CORD

3,259 views

ราคา

490.-

ซื้อเลย
• 12 WAY • SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

ส่งฟรี

3,862 views

ราคา

2,890.-

ซื้อเลย
• 2 WAY • 2 USB • 1.1 METER

1,963 views

ราคา

350.-

ซื้อเลย
• 6 WAY • SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

ส่งฟรี

4,688 views

ราคา

3,790.-

ซื้อเลย
• 4 WAY • SURGE PROTECTOR • 5.0 METER

ส่งฟรี

3,113 views

ราคา

1,500.-

ซื้อเลย
• 5 WAY • SURGE PROTECTOR • 5.0 METER

ส่งฟรี

3,982 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• 5 WAY • 5 SWITCH • 3.0 METER

ส่งฟรี

4,228 views

ราคา

540.-

ซื้อเลย
• 3 WAY • 2 USB PORTS • 3.0 METER

ส่งฟรี

3,184 views

ราคา

850.-

ซื้อเลย
• 3 WAY • 2 USB PORTS • 3.0 METER

ส่งฟรี

2,879 views

ราคา

850.-

ซื้อเลย
• 4 WAY • ECONOMY SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

4,644 views

ราคา

450.-

ซื้อเลย
• 4 SOCKET • 4 SWITCH • 2 USB CHARGER • 3.0 METER

4,959 views

ราคา

490.-

ซื้อเลย
• 3 WAY • SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

ส่งฟรี

7,475 views

ราคา

1,090.-

ซื้อเลย
• 8 WAY • SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

ส่งฟรี

7,002 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• 6 WAY • USB 2 PORTS • SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

ส่งฟรี

6,269 views

ราคา

1,950.-

ซื้อเลย
• 6 WAY • SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

ส่งฟรี

5,320 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
• 3 WAY • 1 SWITCH • 2 USB • 3.0 METER

3,191 views

ราคา

420.-

ซื้อเลย
• 4 WAY • 1 SWITCH • 3.0 METER

3,567 views

ราคา

350.-

ซื้อเลย
• 3 Sockets • 1 Switch • 3.0 Meter Cord

ส่งฟรี

2,554 views

ราคา

590.-

ซื้อเลย
• 3 Sockets • 1 Switch • 3.0 Meter Cord

ส่งฟรี

3,197 views

ราคา

590.-

ซื้อเลย
• 3 Sockets • 1 Switch • 3.0 Meter Cord

ส่งฟรี

3,538 views

ราคา

590.-

ซื้อเลย
• Extension Cord with Safety Shutters & Breaker • 6 Sockets (No Switch) • 3M cord • 3500W 16A 250V Max.

ส่งฟรี

7,239 views

ราคา

790.-

ซื้อเลย
• Extension Cord with Safety Shutters & Breaker • 3 Sockets with Main Switch & 3m Cord • Max. 2300 W 10 A 250 V

ส่งฟรี

3,853 views

ราคา

590.-

ซื้อเลย
• Extension Cord with Safety Shutters & Breaker • 5 Sockets with Main Glow Switch • 3M Cord • 3500W 16A 250V Max.

ส่งฟรี

11,076 views

ราคา

890.-

ซื้อเลย
• 6 WAY • SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

ส่งฟรี

7,125 views

ราคา

1,750.-

ซื้อเลย
• 4 WAY • SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

ส่งฟรี

8,111 views

ราคา

1,500.-

ซื้อเลย
• 4 WAY • SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

ส่งฟรี

6,327 views

ราคา

1,850.-

ซื้อเลย
• 4 WAY • SURGE PROTECTOR • 3.0 METER

ส่งฟรี

7,862 views

ราคา

1,200.-

ซื้อเลย
• 5 WAY • 1 SWITCH • 3.0 METER

2,535 views

ราคา

390.-

ซื้อเลย
• 5 WAY • 1 SWITCH • 3.0 METER

3,222 views

ราคา

390.-

ซื้อเลย
5 WAY 3.0 METER

5,191 views

ราคา

390.-

ซื้อเลย
• 3 WAY • 1 SWITCH • 3.0 METER

3,487 views

ราคา

299.-

ซื้อเลย
• 3 WAY • 1 SWITCH • 3.0 METER

3,941 views

ราคา

299.-

ซื้อเลย
• 3 WAY • 1 SWITCH • 3.0 METER

4,770 views

ราคา

299.-

ซื้อเลย
• 2 WAY • 2 USB PORTS • 2.0 METER

3,853 views

ราคา

390.-

ซื้อเลย
2 WAY 2.0 METER

4,408 views

ราคา

390.-

ซื้อเลย
• 2 WAY • 2 USB PORTS • 2.0 METER

4,492 views

ราคา

390.-

ซื้อเลย
• 4 WAY • 2 SWITCH • 5.0 METER

ส่งฟรี

13,748 views

ราคา

590.-

ซื้อเลย
• 4 WAY • 2 USB PORTS • 3.0 METER

ส่งฟรี

9,705 views

ราคา

590.-

ซื้อเลย
• 4 WAY • 2 USB PORTS • 3.0 METER

ส่งฟรี

7,482 views

ราคา

590.-