Home Home Appliances MASSAGE RESTER : Item#: 9410000011 [ 8,616 view ]

MASSAGE CHAIR (เก้าอี้ปรับสมดุล) HULA CHAIR

MASSAGE CHAIR (เก้าอี้ปรับสมดุล) HULA CHAIR

Sub description

เก้าอี้อัจฉริยะช่วยในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

MASSAGE CHAIR (เก้าอี้ปรับสมดุล) HULA CHAIR
(#9410000011)

4 Orders
Warranty 1 - y
Price
THB
2,900
Free delivery
-
+
Buy now
 
0.80%
4 m.
Pay monthly 748.20 .-
Property
Specification
Detail
 • วัสดุตัวเครื่อง (Material) 
 • เบาะหนัง – หนัง PU
 • ตัวฐานเก้าอี้และอะไหล่ส่วนเบาะนั่ง – Plastic
 • น้ำหนักตัวเครื่อง (Weight equipment)  6 กิโลกรัม / 6 Kg.
 • ขนาดตัวเครื่อง (Size of body) 450x230x470 mm.
 • รับน้ำหนังสูงสุด (Maximum loading) 80 กิโลกรัม / 80 Kg.
Product description

Hula Chair เป็นเก้าอี้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นเก้าอี้สำหรับใช้
ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกาย  โดยเฉพาะบริเวณช่วงล่างหลัง โดยผู้ใช้สามารถใช้เก้าอี้
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ทั้งเวลาอยู่บ้านหรือที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ


 • Hula Chair เหมาะกับทุกเพศทุกวัยที่ชอบการออกกำลังกาย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้สนใจดูแลและรักษาสุขภาพของตนเองได้
 • ประโยชน์ของการใช้เก้าอี้ออกกำลังกาย Hula Chair
 • ช่วยเสริมสร้างกำลัง และกระตุ้นอวัยวะภายในร่างกาย
 • ช่วยรักษาความยืดหยุ่นบริเวณสะโพกและหน้าท้อง
 • ช่วยยืดหยุ่นกล้ามเนื้อบริเวณสันหลังเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิต
 • ช่วยให้สะโพกและหน้าอกกระชับได้สัดส่วน
 • การออกกำลังกายแบบหมุนรอบตัวด้วยเก้าอี้ Hula Chair จะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญอาหารให้ดีขึ้น

อ้างอิงจาก : http://www.restergroup.com

Rating & Reviews
Rate product
REVIEW
Review content
Pseudonym
Average score products
0.0 Out of 5 points
5 Star
4 Star
3 Star
2 Star
1 Star
Product Review Description
 • Product scoring criteria
  • 5 stars = Perfect
  • 4 stars = Great
  • 3 stars = Cool
  • 2 stars = Bad
  • 1 star = Very bad
 • Writing Review Content
  • Please do not comment unrelated product
  • Please do not comment deliberately slander. Blame others for the wrongdoings without the obvious source of corruption to individuals, property and organizations
  • Please do not comment, obscene or obscene materials as well as links that are implied in the wrong meaning
Customer feedback