Home Keyboard Keyboard Keyboard : Item#: 1922136069 [ 11,202 view ]

KEYBOARD (คีย์บอร์ด) SIGNO KB-712 (RUBBER DOME) (ILLUMINATED)

KEYBOARD (คีย์บอร์ด) SIGNO KB-712 (RUBBER DOME) (ILLUMINATED)

Sub description

FEATURES : RUBBER DOME SWITCH
Product is in 2-hour delivery. Additional charge 500 Baht. Only in Bangkok and Metropolis area.

KEYBOARD (คีย์บอร์ด) SIGNO KB-712 (RUBBER DOME) (ILLUMINATED)
(#1922136069)

67 Orders
Lastest order 2 Days
Warranty 1 - y
Price
THB
250
-
+
Buy now
 
Property
Specification
Detail
 • คีย์บอร์ดรับเบอร์โอม สวิชต์
 • กดได้มากถึง 10 ล้านครั้ง
 • 12 ปุ่มมัลติมีเดีย
 • Window Lock
 • LED Light 3 Mode
 • เพิ่้มและลดแสงไฟได้
 • เชื่อมต่อด้วย USB
 • สายยาง ยาว 1.5 ม.
Product description

Sorry, there is no detailed in this section.

Rating & Reviews
Rate product
REVIEW
Review content
Pseudonym
Average score products
1.0 Out of 5 points
5 Star
4 Star
3 Star
2 Star
1 Star
1 Person
Product Review Description
 • Product scoring criteria
  • 5 stars = Perfect
  • 4 stars = Great
  • 3 stars = Cool
  • 2 stars = Bad
  • 1 star = Very bad
 • Writing Review Content
  • Please do not comment unrelated product
  • Please do not comment deliberately slander. Blame others for the wrongdoings without the obvious source of corruption to individuals, property and organizations
  • Please do not comment, obscene or obscene materials as well as links that are implied in the wrong meaning
Customer feedback
17 Oct 2019
คีย์บอรด์มันเป็นบูทูธไหมครับ
By geno
มันเป็นบูทูธไหมครับ