ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.krungsricard.com/th/Promotion/ShopOnline/jib-online-3-22.html