ข้อกำหนด และเงื่อนไขของคะแนนสะสม JIB REWARDS 2024

JIB REWARDS คือโปรแกรมคะแนนสะสมที่ บริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์คะแนนสะสมให้แก่สมาชิก

โดยมีรายละเอียดการคำนวณคะแนนสะสม ดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. ทุกๆ 100 บาท จะได้รับ 1 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าผ่าน www.jib.co.th  ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2567
2. สามารถใช้คะแนนแลกสิทธิประโยชน์นี้ได้  ตั้งแต่วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2567 - 15 มกราคม 2568
3. ลูกค้าที่ซื้อแล้วสั่งยกเลิกออเดอร์ และ/หรือ ยกเลิกสินค้าหลังจากการใช้งาน จะไม่ได้รับคะแนนตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
4. คะแนนไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี / ไซส์ หรือระบุคุณลักษณะของสิทธิประโยชน์
6. ในกรณีที่สิทธิประโยชน์บางรายการหมดสต็อก หรือเปลี่ยนรุ่นการผลิต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยสิทธิประโยชน์ที่มีคุณภาพ และราคาใกล้เคียงกัน หรือยกเลิกของรางวัลรายการนั้นได้ก่อนจบแคมเปญ

โดยไม่จำเป็นต้องบอกล่วงหน้า
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือ รายละเอียด และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข JIB REWARDS ที่ระบุตามที่บริษัทฯเห็นสมควร กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ระงับชั่วคราว หรือบอกยกเลิกรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทฯเป็นเพียงผู้จัดหา
สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมรายการ JIB REWARDS นี้เท่านั้น โดยบริษัทฯมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ การให้บริการในสิทธิประโยชน์แต่อย่างใดทั้งสิ้น
9. พนักงานบริษัท เจไอบี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป ไม่สามารถใช้สิทธิ์แลกสิทธิประโยชน์ได้

 
เงื่อนไขการแลกรับสิทธิประโยชน์ JIB REWARDS
1. ลูกค้าจะได้รับคะแนน และแลกรับสิทธิประโยชน์ได้ หลังจากวันที่ซื้อ 7 วัน 
(เนื่องจากอาจมีการยกเลิกออเดอร์หรือเปลี่ยนรุ่นสินค้า ทำให้ต้องมีการคำนวนคะแนนใหม่)
2. ลูกค้าสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ได้ในเว็บไซต์ www.jib.co.th เท่านั้น
3. ระยะเวลาในการจัดส่งสิทธิประโยชน์ ทางบริษัทฯจะจัดส่งภายใน 30 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิประโยชน์